Selvityshenkilöryhmä on tehnyt ehdotuksensa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, itsehallintoalueiden perustaminen ja aluehallintouudistus voidaan toteuttaa ja sovittaa yhteen mahdollisimman sujuvasti. Ulkopuolisen asiantuntijaselvityksen teettivät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö.

Selvityksessä todetaan, että kuntaa suuremmat itsehallintoalueet tulisi perustaa niin, että alueiden väestöpohja, sote-infrastruktuuri ja taloudellinen kantokyky riittävät kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Alueiden määräksi ehdotetaan 9–12

Aluejaon tulisi soveltua mahdollisimman laajasti myös muiden alueellisten tehtävien järjestämiseen. Selvityshenkilöiden mielestä muodostettavien itsehallintoalueiden sopiva määrä olisi 9–12. Hallituksen tulisi uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa päättää itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.

Uudistukset on perusteltua aloittaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksella. Aluehallintouudistuksen varsinainen valmistelu aloitettaisiin vuonna 2016 hallituksen linjauksiin perustuen.

Selvityshenkilöt korostavat, että vaikka kunnilta poistuu uudistuksessa velvollisuus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, niiden rooliin kuuluisi jatkossakin huolehtia aktiivisesti asukkaittensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ylläpitämisestä. Se tulisi toteuttaa yhteistyössä itsehallintoalueiden kanssa.

Palvelut rahoittaisi ensisijaisesti valtio

Ensisijainen vaihtoehto palveluiden rahoittajaksi olisi valtio. Kunnilla ei olisi rahoitusvastuuta lukuun ottamatta mahdollista siirtymäajan järjestelyä. Selvityshenkilöryhmä pitää tarpeellisena myös itsehallintoalueen verotusoikeuden selvittämistä yhtenä vaihtoehtona. Rahoitusmallien yksityiskohtia ja vaikutuksia on tarpeen edelleen arvioida. Hallituksen pitäisi tehdä viimeistään vuoden 2016 alussa linjaukset valittavasta rahoitusmallista.

Omaisuusjärjestelyistä selvityshenkilöt esittävät selvitettäväksi kahta vaihtoehtoa: omaisuuden siirtymistä itsehallintoalueille ja omaisuuden jäämistä kuntien omistukseen.

Muutos pitää valmistella huolellisesti

Itsehallintoalueiden muodostamiseksi pitäisi perustaa väliaikainen organisaatio kullekin tulevalle alueelle. Koska omaisuuden ja henkilöstön siirrot ovat mittavia, näitä valmistelemaan on tarpeen perustaa jo uudistuksen valmistelun alkuvaiheessa työryhmät.

Lisäksi selvityksessä ehdotetaan, että työtä koordinoimaan palkattaisiin projektinjohtaja. joka olisi ministeriöiden yhteinen ja nauttisi hallituksen luottamusta.

Aikataulu

Uudistusta varten tarvittaisiin lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, itsehallintoalueista ja uudistuksen voimaanpanosta. Lisäksi tulisi muutoksia verolainsäädäntöön ja kuntien valtionosuuslainsäädäntöön.
Selvitystyöryhmän ehdotuksen mukaan lainsäädäntö tulisi voimaan porrastetusti siten, että

  • vuonna 2017 perustettaisiin itsehallintoalueiden siirtymä- ja muutoshallinnot,
  • vuoden 2018 aikana muutoshallinnot valmistelisivat varsinaisten sote-tehtävien siirtymisen kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille ja
  • vuoden 2019 alusta lukien tehtävät siirtyisivät alueille.

Liitteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelu

Selvityshenkilötyöryhmän ehdotukset 14.8.2015 (kalvosarja)

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 14.8.2015