Sosiaali- ja terveysalan palveluja tuottaville pohjoissavolaisille yrittäjille tarjotaan yrityskohtaista muutoskoulutusta sote-uudistuksen luomassa uudessa markkinatilanteessa.

Joulukuussa käynnistyy maakunnallinen hanke, jossa edistetään sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista.

Hankkeen toiminta-alueeseen kuuluu Pohjois-Savon lisäksi Joroisten kunta.

Sopien-hankkeessa yrittäjille ja yrityksille tarjotaan tietoa, työkaluja ja tukea hallittuun kasvuun, taloudelliseen kannattavuuteen, sähköisten järjestelmien monipuoliseen käyttöön, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen. 

Yritykset otetaan hankkeen alkuvaiheessa mukaan toimenpiteiden suunnitteluun, jotta työpajat, verkostoitumistilaisuudet ja toimenpiteet vastaavat laajasti kohderyhmien tarpeita.

– Alkukartoitukset, kehittymissuunnitelmat, työpajat ja yrityskohtainen sekä yritysryhmäkohtainen sparraus kuuluvat kaikille mukana oleville yrityksille, jotka sitoutuvat hankkeeseen yritysrahoitusosuudella, kertoo yritysasiamies Petra Ryymin Navitas Kehitys Oy:stä.

Sparrausta tekevät yrityskehittäjät ja kaksi ala-kohtaista erityisasiantuntijaa. Työpajat toteutetaan asiakastarpeiden mukaan ja niihin kilpailutetaan sopivimmat osaajat.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 800 000 euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hankkeelle 600 000 euron tuen myöntämistä Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:
Petra Ryymin, yritysasiamies, Navitas Kehitys Oy
p. 045 168 1030, petra.ryymin@navitas.fi