Saavutettavuuden parantaminen ja tiehankkeet puhuttivat Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa. Maakunnan yhteistyöryhmä piti tärkeänä, että viitostien parantaminen välillä Siilinjärvi-Iisalmi saadaan Itä-Suomen kärkihankelistalle. Samoin maakunnan tärkeä edunajamisen kohde on elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta tärkeän alemman asteisen tieverkon kunnostamisen rahoitus.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymässä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa painotetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä parantavia toimia, digitaalisuuden ja kansainvälisyyden lisäämistä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Julkisilta tutkimus- ja kehitysympäristöiltä tulee edellyttää nykyistä vahvempaa yrityskytkentää.


Varkauden elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys aloittaa mittavan kierto- ja biotalouden hankkeen toteuttamisen. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa noin 774 000 euron suuruisen EU-rahoituksen myöntämistä Navitaksen KierRe-hankkeelle.

Kaksivuotisessa ’Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa' -hankkeessa pilotoidaan vähähiiliseen liikkumiseen, kierrätykseen ja ruokahävikkiin liittyviä toimintoja.

Hankkeessa pyritään muun muassa edistämään sähkö- ja biokaasuautoilua luomalla valmiuksia liikennebiokaasun tuotannolle ja jakeluasemaverkoston perustamiselle Varkauden ja Iisalmen välillä.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Kuopion ja Iisalmen kaupungit sekä ProAgrian aluetoimisto.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja
Seppo Kääriäinen 050 511 3086

Pohjois-Savon maakuntajohtaja
Marko Korhonen 044 714 2666

yhteyshenkilö KierRe –hankkeessa
Teija Härkönen
Navitas Kehitys Oy
puh. 040 5038935
teija.harkonen@navitaskehitys.fi