Pohjois-Savon liitto on myöntänyt rahoitusta Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteiselle hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa edellytyksiä korvata fossiilista energiantuotantoa uusiutuvilla polttoaineilla. Hankkeessa ovat mukana myös Clean Flame, Clean Steel, Riikinvoima, Stora Enso, Savon Voima ja Sumitomo SHI FW Energia.

Suomessa uusiutuvien biomassojen ja jätteiden hyödyntäminen energiantuotannon kattilalaitoksissa on kasvanut merkittävästi kuluvana vuosikymmenenä ja näiden käyttö on edelleen lisääntymässä. Siirtyminen korkeisiin biopolttoaineosuuksiin sekä heikompilaatuisten biomassojen sekä jätepolttoaineiden käyttö aiheuttaa kattiloissa kuitenkin likaantumiseen, polttoprosessin toimivuuteen, tuhkan loppusijoittamiseen ja päästöihin liittyviä haasteita.

Ratkaisut bio- ja jätekattiloiden tuhkan käyttäytymisen ja päästöjen hallintaan (BI-TUM) -hankkeen tavoitteena on kehittää ratkaisumalleja biomassoja ja jätteitä hyödyntävissä kattilalaitoksissa esiintyviin tuhkaperäisiin ongelmiin, mm. kattilan likaantumiseen, pedin agglomeroitumiseen ja päästöihin. Hankkeessa hyödynnetään Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampuksen Energiatutkimuskeskusta ja Itä-Suomen yliopiston monipuolisia koe-, mittaus- ja analyysivalmiuksia.

BI-TUM-hankkeen kokonaiskustannusarvio on 449 997 euroa, johon Pohjois-Savon liitto on myöntänyt 70 % rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Yritysten rahoitusosuus on 11 % ja Savonian ja Itä-Suomen yliopiston osuus yhteensä loput 19 %. Hankkeen toteutusaika on kaksi vuotta 31.12.2020 asti.