Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) puoltaa Business Center -hankkeen rahoittamista. Business Center -hanke tehostaa maakunnan ja Savilahden osaamiskeskittymän innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista.

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire kertoo, että hankkeella on kaksi isoa työsarkaa. Yhtäältä hankkeessa käynnistetään maakunnan yrityskiihdyttämöpalvelut, joissa innovaatioiden kaupallistajille ja yrityksen perustajille suunnataan tapauskohtaiset tuotekehityksen ja liiketoiminnan kehittämisen tukipalvelut. Toisaalta Savilahden oppilaitosympäristön yrittäjyyden opetusta kehitetään ja opetus integroidaan yrityskiihdyttämön palveluihin.

– Näin tulevat yrittäjät pääsevät tutustumaan startupeihin ja alueen innovaatioihin jo opiskeluaikanaan, mikä tukee vahvasti uuden, innovaatioiden kaupallistamisesta vastuuta ottavan yrittäjäsukupolven kehittymistä ja rahoituskelpoisten yrittäjätiimien muodostumista, Iire kuvaa.

Business Center -hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja mukana ovat myös Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, Navitas Kehitys Oy Varkaudesta sekä Ylä-Savon ammattiopisto ja Iisalmen kaupunki.

Hankkeen koko nimi on ”Business Center – BC: Pohjois-Savon kasvun ja elinvoimaisuuden varmistaminen yrittäjyys- ja innovaatioympäristöä kehittämällä.” Kokonaiskustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa, josta EU- ja valtion tuen osuus on 1,4 miljoonaa euroa.

Alueen innovaatiot ja keksinnöt hyppysiin

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän mielestä BC-hanke palvelee koko maakunnan innovaatioekosysteemiä luomalla uutta tarjontaa yrityksen synty- ja alkuvaiheisiin. Se täydentää YritysKuopion ja muiden toimijoiden palveluita koko maakunnan alueella.

Hanke kytkeytyy myös maakunnassa käynnissä olevaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöjen strategiatyöhön, sillä maakunnan vahvojen toimialojen T&K-osaamista tarvitaan innovaatioiden kaupallistamisessa. Näin T&K-palveluille syntyy hankkeen myötä uutta kysyntää.

– Maakuntamme kasvun ja kehittymisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että jokainen innovaatio ja keksintö, joka alueella syntyy, saa riittävästi tukea tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen sanoo.

– Erityisesti korkeakouluopiskelijat kehittävät monesti vaikkapa päättötöissään tai tutkimustoiminnassaan syntyneitä oivalluksia, jotka ovat kaupallistettavissa. Kaupallistaminen vaatii kuitenkin kokemusta ja tietoa markkinoista, tuotesuojauksesta ja osaamista potentiaalisten asiakkaiden tavoittamisesta.

Suunnitellulla Business Centerillä on tärkeä tehtävä myös omistajanvaihdosten edistämisessä. Omistajanvaihdosten kautta yritys saa usein uuden kasvupotkun, lähtee vientimarkkinoille ja pystyy näin työllistämään lisää pohjoissavolaisia. Yli puolet alueen yrittäjistä on täyttänyt vähintään 50 vuotta.

– Monesti alueella on jo toimiva yritys ja sitä kautta toimiva tiimi, joka on jo alan markkinoilla ja osaa kaupallistamisen, Nykänen muistuttaa.

Lisätietoja:
Antti Iire, T&K-päällikkö, Savonia-AMK p. 044 7856925