Itä-Suomen maakunnat ovat yhdessä rahoittaneet selvityksen, jossa tehtävänä oli selvittää, millaisia matkaketjuja käyttäen matkailijat saavuttavat selvitysalueen ulkoisen saavutettavuuden solmupisteet (Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna, Joensuu, Kuopio). Tarkastelu on tehty selvitysalueen matkailun päämarkkina-alueilta (Helsinki, Pietari, Moskova, Berliini, Frankfurt, Shanghai, Tokio sekä Saksa, Venäjä, Kiina ja Japani) lähtien.

Tarkastelu toteutettiin selvittämällä ja esittämällä aikaetäisyyksinä kuvaten kunkin päämarkkina-alueen toimivimmasta, nopeimmasta, matkaketjusta kuhunkin selvitysalueen ulkoisen saavutettavuuden solmupisteeseen julkisia kulkumuotoja käyttäen. Taksia ei huomioitu, jos julkinen liikennemuoto on ollut käytettävissä. Matkaketjutarkastelun lisäksi analysoitiin, mitä puutteita ja kehitettävää saavutettavuudessa on kunkin solmupisteen ja päämarkkina-alueen näkökulmasta. Selvityksen lähtökohta ja kärki on Saimaan saavutettavuudessa ulkomailta ja sisäisessä saavutettavuudessa, ns. solmukohdista, valittuihin matkailukohteisiin, -keskuksiin tai -keskittymiin.

Hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa matkaketjujen kehittämistarpeita ja pullonkauloja, joita maakuntien kohteiden saavutettavuuteen liittyy kansainvälisesti ja kansallisesti. Selvitystyö antaa itäsuomalaiselle kehittämistyölle tärkeää informaatiota niin rahoituksen suunnittelun kuin edunvalvonnan näkökulmasta.

Selvityksestä laadittiin sähköinen raportti. Selvityksen teknisestä toteutuksesta vastasi Sweco.

Lakeland Saimaan matkailu ja saavutettavuus »