Savon Sanomat 20.4.2015

Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitos Kuopiossa osallistuu hankkeeseen, jolla pyritään luomaan robottiavusteinen kuntoutuksen tutkimus- ja kehitysympäristö. Tavoitteena on mahdollistaa robottiavusteinen kuntouttaminen tulevaisuudessa. Yksi sovellus voi olla aivohalvauspotilaiden robottiavusteinen peiliterapia.

Professori Pasi Karjalaisen mukaan robotin antamassa peiliterapiassa kuntoutettava käsi on kiinnitetty robottiin. Sen liikkeitä ohjataan reaaliaikaisesti terveen puolen kädestä antureilla mitattavilla liikkeillä. Robotti toistaa liikkeet sairaalle kädelle.

– Näin vahvistetaan liikeratoja vahingoittuneissa aivoissa aivohalvauksen jälkeen. Motorisia aivokuoria kuntoutetaan."

Robotti pystyisi avustamaan kipeää ja aluksi voimatonta kättä kuten fysioterapeutti.

Roboteille on kysyntää, sillä kuntoutushenkilöstöä ei riitä kasvavaan kuntoutustarpeeseen ja riittävän hoidon varmistamiseksi. Etenkin vanhusten ja muiden jatkuvaa hoitoa tai tuettua asumista tarvitsevien määrä lisääntyy koko ajan.

Karjalaisen mukaan entistä tehokkaampi kuntoutus tuo kustannussäästöjä, koska työkyky paranee ja laitoshoito vähenee.

Hankkeella aiotaan luoda robottikuntoutuksen tutkimus- ja osaamiskeskittymä vahvistamaan alueellisten kuntoutuskeskusten toimintaa. Lisäksi voidaan synnyttää uutta terveysteknologian ja kuntoutustoimialan liiketoimintaa.

Uudenlaisella kuntoutusrobottiteknologialla on mahdollista käynnistää uusia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita.

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt hankkeeseen 141 485 euroa. Varsinainen kehitystyö tehdään eurooppalaisessa robottiyritys- ja tutkimuslaitoskonsortiossa. EU:n komissiolta haetaan viittä miljoonaa euroa kuntoutusmenetelmän kehittämiseen.

Hankkeessa on mukana ohjelmointia osaavia robottiyrityksiä, pelikäyttöliittymiä suunnittelevia softayrityksiä ja ortopediayrityksiä.

"Liiton projektilla
ostetaan robotti,
pultataan se lattiaan ja
saadaan se perustoimintakuntoon."

Robottikuntoutuksen kehitysympäristö
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto
Toteutusaika: 1.11.2014–30.4.2016
Kokonaiskustannusarvio: 202 122 €
EAKR tuki: 141 485 € (70%)