Ekovoimalaitoksen peruskivi muurattiin maanantaina 9. maaliskuuta aurinkoisessa säässä voimalaitostyömaalla Riikinnevalla, Leppävirralla.

Peruskiven muurauksen suorittivat Pohjois-Savon maakuntajohtaja Jussi Huttunen ja muiden vaikutusalueen maakuntaliittojen edustajat, Pohjois-Savon Ely-keskuksen edustajat, Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan edustajat, Andritz Oy:n edustajat, ÅF Consult Oy:n edustajat, Riikinvoiman omistajayhtiöiden toimitusjohtajat, hallituksen jäsenet sekä Riikinvoiman projektihenkilöt.

Rakennuksen peruskiveen muurattiin säilymään tietona tuleville sukupolville Warkaus Works Oy:n Varkaudessa valmistama kapseli. Kapseliin tallennettiin sisälle Riikinvoiman perustamiskirja, laitoslayout, päävirtauskaavio sekä vuonna 2015 käytössä olevat metallirahat. Kapseliin tallennettiin myös ajankohtaiset sanomalehdet, Savon Sanomat, Warkauden Lehti ja Soisalon Seutu.

Riikinvoiman ekovoimalaitos