Biotalouden ja erityisesti puun teollisen jalostuksen voimakas kasvu asettaa suuria haasteita metsäteollisuuden hankintaketjulle ja erityisesti puun maantiekuljetuksiin. Alalla podetaan jo nyt kuljettajapulaa.

Pohjois-Savossa puutavarakuljettajien koulutusta aletaan kehittää lisäämällä oppilaitosten ja työnantajien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on oppilaitoksesta valmistuvien opiskelijoiden määrän kasvattaminen ja osaamiseltaan valmiimpien kuljettajien saaminen työelämään. Lisäksi opiskelijoiden osaamista suunnataan jatkossa myös mm. alempiasteisen tieverkon kunnossapitoon.

EU-rahoituksella Savon ammattiopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston oppimisympäristöihin hankitaan nykytekniikan mukaiset koulutusajoneuvot ja ajoneuvo- ja kuormainsimulaattorit. Niiden avulla tehostetaan todellisuutta vastaavien harjoitteluympäristöjen käyttöä.

– Uudella koulutusmallilla työelämävalmiudet saavutetaan oppilaitoksen ja kuljetusyritysten yhteistoiminnalla yritysmäisessä oppimisympäristössä. Modernit oppimisympäristöt parantavat varmasti myös koulutuksen imagoa ja alan vetovoimaa, kertoo kehityspäällikkö Markku Jokela Savon koulutuskuntayhtymästä.

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa 1,9 miljoonan euron tuen myöntämistä hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta. Kokonaiskustannukset ovat noin kolme miljoonaa euroa.

Varkaudessa luodaan malleja nuorten elämänhallinnan tukemiseen

Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kehittämiseen haetaan Varkaudessa käynnistyvässä EU-rahoitteisessa hankkeessa uusia toimintatapoja. Sen tavoitteena on erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16–29 -vuotiaiden nuorten kokonaisvaltaisen elämänhallinnan tukeminen uudenlaisin ja monipuolisin sosiaalisen kuntoutuksen menetelmin.

– Hankkeen valmisteluun on osallistunut laaja yhteistyöverkosto varkautelaisten nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. Valmisteluvaiheessa on kuultu myös kohderyhmään kuuluvia nuoria. Heitä osallistetaan toiminnan kehittämiseen koko hankkeen ajan, kertoo hankekoordinaattori Elina Koivistoinen.

Uudenlaisilla matalan kynnyksen sosiaalisen kuntoutuksen palveluilla ja rinnalla kulkevilla aktivointi- ja harrastustoiminnoilla lisätään nuorten elämänhallintaa ja onnistumisen kokemuksia sekä kiinnitetään heidät paremmin joko työelämään tai koulutukseen. Hankkeessa luotavat toimintamallit on tarkoitus juurruttaa osaksi aikuissosiaalityötä sekä nuorten Ohjaamo-toimintaa.

Varkauden kaupungin Nonstop-kehittämishanke on saamassa Euroopan sosiaalirahaston tukea 239 000 euroa.

Muiden maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyssä olleiden hankkeiden joukossa oli mm. Savilahden alueen logististen yhteyksien parantaminen. Savilahden mittavaan kehittämiskokonaisuuteen panostetaan tämän hankkeen kautta miljoona euroa EU-rahaa.

Muut puolletut hankkeet:

  • Alueellinen SOTE AI hub/Itä-Suomen yliopisto, EU-rahoituksen osuus 1 538 435 €
  • Taitopajat 2020 –kehityshanke/Kuopion kaupunki, EU-rahoituksen osuus 1 040 434 €
  • Future technology in education/Savon ammattikorkeakoulu, EU-rahoituksen osuus 566 898 €

Lisätietoja antavat:

Markku Jokela, Savon koulutuskuntayhtymä p. 044 7853004 (puutavarakuljettajien koulutus)
Elina Koivistoinen, Varkauden kaupunki p. 044 743 6625 (Nonstop)
Timo Ollila, Pohjois-Savon ELY-keskus p. 0295 026 695 (muut hankkeet)