Tunnustuksen ottivat vastaan toimitusjohtaja Katri Kostamo (vas.) ProAgria Pohjois-Savosta, ylijohtaja Kari Virranta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, kv-koordinaattori Ilona Sares ProAgria Pohjois-Savosta ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Antti Iire Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Kuopion alueelle on myönnetty European Region of Gastronomy -status vuodelle 2020. Tunnustus luovutettiin tänään Suomen suurlähetystössä Brysselissä pidetyssä tilaisuudessa.

European Region of Gastronomy -toiminnan taustalla on eurooppalaisten alueiden ja tutkijoiden sitoutumaton ICGAT-verkosto, joka edistää ruokakulttuurin, matkailun, taiteen ja kulttuurin yhteistyötä. Yhdeksänhenkinen asiantuntijajury kokoontui Kuopiossa kesäkuussa 2017 arvioimaan pohjoissavolaisten hakemuskirjan.

Perusteluissaan raati totesi muun muassa, että Kuopion alueen hakemus osoittaa sitoutumista alueen monipuoliseen ruoantuotantoon sekä yhteyden säilyttämistä paikalliseen luontoon ja perinteeseen. Eurooppalaisen alueen gastronomista asemaa hakivat yhdessä ProAgria Pohjois-Savo, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu.

European Region of Gastronomy -palkinnon myötä Kuopion alue liittyy eurooppalaiseen verkostoon, joka koostuu elintarvike- matkailu- ja luovien alojen yhteistyön ammattilaisista.

– Yhdessä kehitämme vastuullisia malleja matkailuun ja elintarviketalouteen. Rakennamme paikallisesti ja kansainvälisesti tapahtumaohjelman, joka kannustaa ihmisiä arvottamaan paikallisia tuotteita ainutlaatuisina myyntituotteina. Pyrimme tukemaan uusia ruoka-alan startup-yrityksiä ja luovan turismin sekä elämysmatkailun tarjontaa, tekemään siis uusia vastuullisia talousmalleja, kertoo kv-koordinaattori Ilona Sares ProAgria Pohjois-Savosta.

Työ on jo aloitettu EU:n maaseuturahaston turvin RuokaSavo- ja Premium-hankkeissa. Yhteisenä tavoitteena on tehdä Pohjois-Savosta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. RuokaSavo-hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

Katso esittelyvideo