EU-ohjelmakauden päättyminen on saanut Pohjois-Savon aluekehittäjät liikkeelle. Vuoden alkupuolella on käynnistymässä lukuisia uusia EU-hankkeita, joilla edistetään muun muassa maakunnan huippuosaamista, vähähiilisyyteen siirtymistä ja maahanmuuttajien työllistymistä.

Tänään kokoontunut maakunnan yhteistyöryhmä ohjasi EU-rahoitusta peräti 33 hankkeelle. Niiden kokonaiskustannukset ovat yli 20 miljoonaa euroa. Hankkeista 19 saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja 14 Euroopan sosiaalirahastosta. EU-rahoituksen kokonaispotti on suuruudeltaan 16 miljoonaa euroa.

Vuoden päästä alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun saakka.

– On tärkeää, että ohjelmakauden varat hyödynnetään mahdollisimman tarkasti ja tehokkaasti maakunnan eduksi, sanoo maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

Sähköbussit tulevat Kuopioon kesäkuussa 2021

Euroopan parlamentti hyväksyi viime kesäkuussa niin sanotun puhtaiden ajoneuvojen direktiivin, joka edistää päästöttömien ja energiatehokkaiden hyötyajoneuvojen osuutta julkisissa hankinnoissa. EU-määräys antoi vauhtia sähköbusseihin siirtymiseen eurooppalaisissa kaupungeissa. Direktiivin vaikutukset näkyvät myös Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteessä.

– Tilanne muuttuu nyt nopeasti. Vuonna 2026 Kuopion kaupunkiliikenteen busseista vähintään neljäsosa tulee olemaan täyssähköbusseja, kertoo liikkumispalveluiden kehittämispäällikkö Jouni Huhtinen.

Suomessa vuoden 2025 loppuun mennessä linja-autoista vähintään 41 prosenttia on oltava puhdasta kalustoa siten, että puolet niistä on päästöttömiä sähköbusseja ja loput vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä. Vaihtoehtoisia polttoaineita ovat biopolttoaine, sähkö, kaasu ja vety.

Huhtisen mukaan EU:n rahoittamassa kaupunkiliikennehankkeessa suunnitellaan ensimmäisten täyssähköbussien hidaslatauspaikkojen rakentamista Maljalahdenkadulle ja uuteen Matkakeskukseen.

– Aikataulu on tiukka. Kilpailutus sähköbusseista on käynnistymässä. Toukokuun alkupuolella pitää tietää liikennöitsijä. Ensimmäiset yhdeksän sähköbussia tulevat liikenteeseen jo kesäkuussa 2021, Huhtinen valottaa.

Kuopion kaupunki saa älykkään liikenneinfran selvitystyöhön ja investointeihin Euroopan aluekehitysrahastosta 585 480 euroa. Hankkeeseen sisältyy myös adaptiivinen liikennevalojärjestelmän käyttöönotto. Jouni Huhtinen pitää sitä vähähiilisyyden kannalta yhtä merkittävänä kuin sähköbusseja.

– Adaptiivisen liikennevalojärjestelmän takana on tekoälyä. Se osaa ennustaa ruuhkahuiput ja sitä kautta sujuvoittaa kaupunkiliikennettä Savilahdessa ja Tasavallankadulla. Tampereella järjestelmä on jo koekäytössä, Kuopio ottaa sen käyttöön toisena Suomessa.


Ammattiosaajia maailmalta

Savon, Ylä-Savon ja Ingmanedun ammattiopistot alkavat kehittää maahanmuuttajien ammatillista koulutusta maakunnassa. Uudessa miljoonaluokan EU-hankkeessa tuetaan yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa sekä vahvistetaan alueen vetovoimaa maahanmuuttajien asettumiseksi Pohjois-Savoon.

Myös yritykset ovat osoittaneet halunsa olla tukemassa maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämistä.

Hankkeessa avainasemassa on kielitietoisuus, mikä on suomalaisissa kouluissa vielä melko tuore käsite. Maahanmuuttajaopiskelijoiden edistyminen opinnoissa ja työllistymisessä on riippuvaista kielitietoisesta opetuksesta, ohjauksesta ja viestinnästä.

Kielitaidon kehittymisen lisäksi myös aiemman ammattiosaamisen tunnistaminen nopeuttaa opiskelijoiden työllistymistä.

– Suomen kielen merkitys, selkeys ja ymmärryksen tukeminen opetuksessa, oppimisessa sekä erilaisissa viestintätilanteissa nostetaan keskiöön. Erilaisissa koulutuksen oppimisympäristöissä kuten työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen kehitetään työkaluja maahanmuuttajien kielen oppimisen tukemiseksi, kertoo Timo Törmänen Savon ammattiopistosta.

Pohjois-Savon toisen asteen oppilaitoksissa opiskelee noin 500–600 maahanmuuttajaopiskelijaa.

– Heillä on paljon erityisosaamista, joka vaatii kartoittamista, sanoittamista, mutta ennen kaikkea sen tuomista työelämän tietoon ja käyttöön, Törmänen kuvailee.


Lisätietoja antavat:
Liikkumispalveluiden kehittämispäällikkö Jouni Huhtinen, Kuopion kaupunki p. 044 7185 327 (sähköbussit)
Koulutuspäällikkö Timo Törmänen, Savon ammattiopisto, p. 044 785 3152 (ammattiosaajat maailmalta)

Kaikki hankkeet (päätoteuttaja mainittu):

 • Laskennallisesti avustettu reaaliaikainen hammaslääketieteellisten sairauksien kuvantaminen ja visualisoinnin tehostaminen spektridataa hyödyntämällä / Itä-Suomen yliopisto/Kuopio
 • Laskennallisesti avustettu reaaliaikainen hammaslääketieteellisten sairauksien kuvantaminen ja visualisoinnin tehostaminen spektridataa hyödyntämällä / Itä-Suomen yliopisto/Joensuu
 • Go for Growth with Novel Stem Cell Platform sairauksien kuvantaminen ja visualisoinnin tehostaminen spektridataa hyödyntämällä / Itä-Suomen yliopisto
 • Go for Growth with Novel Stem Cell Platform sairauksien kuvantaminen ja visualisoinnin tehostaminen spektridataa hyödyntämällä / Helsingin yliopisto
 • NewTech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen / Navitas Kehitys Oy
 • Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittäminen, EnEko 2020 / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämisen investoinnit / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma / Navitas Kehitys Oy
 • Datajalostamo / Kuopion kaupunki
 • Kuopion älykäs liikenneinfra - selvitystyö / Kuopion kaupunki
 • Kuopion älykäs liikenneinfra - investointi / Kuopion kaupunki
 • Nuorten työpolku / Kuopion kaupunki
 • SOPIEN 2.0 - Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan / Navitas Kehitys Oy
 • Vetovoimainen Vanhustyö, alan veto- ja pitovoiman kehittäminen / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Ihmiskeskeinen digitaalinen kunta (IDK) / Kuopion kaupunki
 • Ammattiosaajat maailmalta - moninaistuva työelämä / Savon koulutuskuntayhtymä
 • TUO-Teollisuuden uudet osaajat / Savon koulutuskuntayhtymä
 • Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo (HIMA) / ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus
 • Älykkäästä tuotantosolusta minitehtaaksi (SMF) / Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
 • Älykkäästä tuotantosolusta minitehtaaksi (SMF) investoinnit / Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
 • Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa / Itä-Suomen yliopisto
 • Teollisen internetin osaamisen ja pilotoinnin kehittäminen (autotek) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Teollisen internetin osaamisen ja pilotoinnin investoinnit (autotek-inv) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Machine Simulation project / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Machine Simulation project Investments (MaSi Inv) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Työtä ideasta / Kaavin kunta
 • JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä / Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Wellness Warkaus / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Digikehittämistä tekemiseen! Digitaalisen osaamisen lisääminen palvelujen kehittämiseksi / Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
 • Osaaminen ja tietoturvallisuus / Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy
 • SOTE-Y-akatemia Joustava toimialakohtainen koulutus sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
 • Melukoulutuksen kehittämisen tarveselvitys / Itä-Suomen yliopisto
 • Terve muutos -muutokseen motivoiva kokemusasiantuntijan vastaanotto / Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry