Itä-Suomeen on syntymässä jo lähivuosien aikana merkittävää liiketoimintaa pyrolyysiprosessilla valmistettujen uusiutuvien bioöljyjen ympärille.

Pyrolyysiöljyjen käytettävyydestä ja päästöistä ei ole vielä kuitenkaan riittävästi tietoa. Erityisesti pieniin kattilalaitoksiin, jotka ovat alkuvaiheessa pyrolyysiöljyjen pääasiallinen käyttökohde, on tarvetta kehittää kustannustehokkaita savukaasujen puhdistusmenetelmiä.

Lokakuussa alkavassa Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun Pyreus-hankkeessa aletaan selvittää pyrolyysiöljyjen käyttöominaisuuksia, savukaasupäästöjä sekä eri puhdistusratkaisujen soveltuvuutta kattilalaitoksiin. Kokeet tehdään pääasiassa Savonian Varkauden toimipisteen uudessa energiatekniikan kehitys- ja tutkimusympäristössä.

Erityisen mielenkiinnon kohteena on uudenlainen savukaasupesuri, jota pidetään lupaavana pyrolyysiöljykattiloiden päästöjen vähentämisesessä.

Yritysyhteistyökumppaneina hankkeeseen osallistuvat Fortum Power and Heat Oy, Savon Voima Oyj, Ramboll Finland Oy ja Tassu ESP Oy. Savon Voima ja Rambollin päästömittausyksikkö toimivat Pohjois-Savon alueella, Fortumin pyrolyysiöljyä valmistava laitos sijaitsee Joensuussa ja Tassu ESP toimii Mikkelissä.

Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Pyreus-hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston tukea 220 850 euroa. Hankkeessa hyödynnetään jo aikaisemmin rahoitettuja tutkimus- ja kehitysympäristöjä.