Pohjois-Savon vahva talouskasvu näkyy nyt myös uusien kehityshankkeiden määrässä. Alkuvuoden aikana käynnistyvien kärkihankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 3,7 miljoonaa euroa.

Kuopion alue on profiloitumassa yhä vahvemmin terveysteknologian kehityskeskuksena. Käynnistysvaiheessa olevassa Kuopio HealthLab -hankkeessa luodaan uusi palveluympäristö, joka kokoaa yhteen terveydenhuollon, muotoilun ja tekniikan alan ammattilaiset.

HealthLab-ympäristö tulee tarjoamaan palveluja terveysteknologia-alan yrityksille, startupeille, julkisorganisaatioille sekä tutkija- ja opiskelijaryhmille. Sen avulla halutaan nopeuttaa etenkin startup-yritysten tuotekehitystä. Palveluympäristö tulee soveltumaan muun muassa terveysvaikutteisten pelien ja lääkinnällisten laitteiden käytettävyyden testaamiseen.

Palveluympäristön odotetaan lisäävän kansainvälisesti menestyvien terveysteknologia-alan yritysten syntymistä ja sijoittumista Kuopion alueelle.

HealthLabin kustannusarvio on yli miljoona euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa lähes 800 000 euron EU-tuen myöntämistä Savonia-ammattikorkeakoulun vetämille investointi- ja kehittämishankkeille. Mukana ovat myös Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kuopion kaupunki. Hankkeeseen on lähdössä useita hyvinvointi- ja terveysteknologia-alan yrityksiä.

Ruokalaaksoon EU-rahaa 1,1 miljoonaa euroa

Samanlaista laajaa yhteistyötä on viriämässä myös elintarvikealalla. Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Kehitysyhtiö Savogrow alkavat rakentaa Pohjois-Savoon uudenlaista elintarvikealan toimintamallia, jossa yritysten tarvitsemat palvelut tuotetaan yhden luukun periaatteella.

Tavoitteena on vakiinnuttaa siitä pysyvä maakunnallinen Ruokalaakso-konsepti, joka kokoaa yhteen kaikki toimijat alkutuotannosta korkean jalostusasteen elintarviketeollisuuteen.

Pohjois-Savo ja Itä-Suomi ovat valtakunnallisesti merkittäviä elintarviketuotannon keskittymiä muun muassa maito-, marja- ja juomateollisuuden ansiosta. Alueella tehdään paljon elintarvikealan tutkimusta ja tuotekehitystä, mutta ne ovat melko hajallaan ja ilman yhteistä koordinoitua toimintamallia kuten pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla. Pienissä yrityksissä on pulaa varsinkin elintarviketeknologisessa osaamisessa.

Ruokalaakso-hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston tuen osuus on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Valmistavan teollisuuden imago nousuun

Savon koulutuskuntayhtymä on käynnistämässä kaksivuotista valmistavan teollisuuden, ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamisen hanketta. Siinä varaudutaan maakunnassa suunnitteilla oleviin historiallisen suuriin teollisuusinvestointeihin. Niiden toteutuessa työvoiman kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen ohella hankkeessa etsitään parannuskeinoja valmistavan teollisuuden imagon ja vetovoimaisuuden nostamiseen, jotta osaavan työvoiman saatavuus turvataan jatkossakin.

Hankkeeseen on lähdössä mukaan yli 150 pk-yritystä. Kustannusarvio on liki miljoona euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston tukea on 700 000 euroa.

Kinahmintien liittymää parannetaan

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa EU-rahoitusta myös Kinahmin liittymän parantamiseen kantatiellä 75. Siilinjärveltä Nurmeksen kautta Kuhmoon kulkeva tie on elinkeinoelämän ja Tahkon saavutettavuuden kannalta keskeinen tieyhteys.

Liittymä sijaitsee jyrkässä mäessä ja siitä on huono näkyvyys kantatielle. Liittymään rakennetaan uusi kääntymiskaista oikealle ja vastakkaisella puolella oleva Halunantien liittymä suljetaan. Korvaava yhteys tulee Pieksänkoskentien kautta.

Tiehankkeeseen käytetään rahaa 900 000 euroa. Suunnitelmien puolesta rakentaminen on mahdollista aloittaa jo tulevana kesänä.