Pohjois-Savossa on käynnistymässä miljoonaluokan hanke, jossa vahvistetaan kotimaisen maataloustuotannon kilpailukykyä lisäämällä maatalous- ja maaseutuyrittäjien osaamista vastuullisesta tuotannosta sekä ilmasto- ja ympäristötoimenpiteistä.

Uutta pysyvää koulutusmallia ja luonnonvara-alan yhteistyöverkostoa aletaan tehdä koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä yritysten yhteistyönä. Maatila 2030 -hankkeessa ovat mukana Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus.

Verkoston avulla maatalous- ja maaseutuyrittäjät kykenevät tulevaisuudessa jatkuvasti päivittämään omaa osaamistaan verkko-oppimisympäristön sekä lyhyiden koulutuskokonaisuuksien avulla. Lisäksi alan toimijoilla on paremmat valmiudet hyödyntää digitaalisuutta ja uusinta teknologiaa omassa työssään.

Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen kertoo, että uuden koulutusmallin avulla pystytään nopeasti ja ketterästi reagoimaan alan kehittämistarpeisiin sekä räätälöimään täsmäkoulutuksia viljelijöille, maaseutuyrittäjille, opetus- ja tutkimusmaatilan henkilökunnalle ja tutkijoille sekä muille asiantuntijoille.

Verkosto on merkittävä kehitysaskel myös tarkasteltaessa sitä osana maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa.

– Maatalousyrittäminen on muuttunut biotalousyrittäjyydeksi, jossa peltoviljelyn ja karjanhoidon lisäksi pitää hallita toiminnan vaikutus yrityksen kannattavuuteen, luonnon ekosysteemiin sekä sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. Tulevaisuudessa maatalous keskittyy yhä harvempien yrittäjien vastuulle ja maatilat muuttuvat perheviljelmistä useita henkilöitä työllistäviksi erikoistuneiksi yrityksiksi, Kainulainen sanoo.

Savonia-ammattikorkeakoulu tuo yhteistyöverkostoon laaja-alaista maataloustuotannon, osaamisen kehittämisen ja pedagogiikan osaamista sekä kokemusta yritysyhteistyöstä. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä tarjoaa fyysisinä puitteina Peltosalmen opetusmaatilan palvelut sekä pitkäaikaisen kokemuksen maatalousopetuksesta. Savon koulutuskuntayhtymä toimii hankkeessa luonnonmukaisen kasvintuotannon, puutarhatuotannon ja kotieläintalouden sekä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän erikoisosaajana. Luonnonvarakeskus tuo verkostoon Kuopion tutkimusinfran.

Maatila 2030 -hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,4 miljoonaa euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston tuen osuus on 1,1 miljoonaa euroa. Maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa hankkeelle myönnettävää rahoitusta.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 21.10.2019 »


Lisätietoja antavat:
Petri Kainulainen, p. 044 785 6635, petri.kainulainen@savonia.fi
Niina Puumalainen, p. 0400 793 026, niina.puumalainen@ysao.fi
Kristiina Kumpulainen, p. 044 785 3071, kristiina.kumpulainen@sakky.fi
Mikko Järvinen, p. 029 5326192, mikko.jarvinen@luke.fi