Uuteen pääomasijoitusrahastoon on tavoitteena kerätä yhteensä 10 miljoonaa euroa kuntien, Pohjois-Savon liiton, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja yksityisten sijoittajien rahaa. Rahasto voisi aloittaa toimintansa keväällä 2018.

Pohjois-Savoon on suunnitteilla uusi rahoitusinstrumentti tukemaan aloittavien yritysten käynnistymistä ja kasvua. Alueen yrityksistä liikkeelle lähtenyt idea on jo saanut Kuopion, Varkauden ja Iisalmen päättäjien laajan tuen.

Pääomarahaston perustaminen on esillä maakunnan yhteistyöryhmässä ja Kuopion kaupunginhallituksessa tänään maanantaina 23. lokakuuta.

Uusi rahasto täydentäisi nykyisiä julkisia rahoituspalveluja ja yhdistäisi yksityistä ja julkista rahoitusta sekä asiantuntemusta yritysten tueksi. Yritykset olisivat enintään seitsemän vuotta markkinoilla toimineita tai täysin uusia, markkinoille tähtääviä toimijoita.

– Rahasto olisi ensimmäinen laatuaan Pohjois-Savossa ja Suomessakin vastaavia on vain muutama. Hankkeessa käytettäisiin myös EU-rahaa, ja rahasto tulisi vaikuttamaan yritysten kasvumahdollisuuksiin koko maakunnan alueella, ylijohtaja Kari Virranta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kuvaa.

– Paikallinen pääomarahoitus mahdollistaa mm. tutkimus- ja innovaatiolähtöisten yritysten liikeidean testausta ja toiminnan käynnistämistä. Mitä lähempänä rahoittajat ovat toimijoita, sitä paremmin aloittavat yritykset voivat löytää rahoitusta, sanoo Virranta.

Kuopion, Varkauden ja Iisalmen kannatus

Kolmen seutukunnan kaupunginjohtajat uskovat julkisen rahaston perustamisen vauhdittavan Pohjois-Savon yritystoiminnan kasvua.

– Kuopion alueella on monipuolinen yritys-, tutkimus- ja innovaatiokenttä. Rahastolla houkutellaan myös yksityistä rahaa ja osaamista alueella olevaan erinomaiseen liiketoimintapotentiaaliin, toteaa Kuopion vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen.

– Varkauden seudun teollisuus ja yritysten kehittämistoiminta on vahvaa, mutta edelleen kasvuyrityksiä tarvitaan lisää sekä myös uusia aloittavia yrityksiä, jotka tuovat uusia menetelmiä ja ideoita markkinoille, arvioi Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari.

– Iisalmen seudun kärkiyritykset synnyttävät ympärilleen omaa yritysekosysteemiä, ideoita syntyy ja pääomainstrumentilla on mahdollisuus tukea yrityksiä niiden alkuvaiheessa, lisää Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen.

Pohjois-Savon maakuntajohtaja Marko Korhonen näkee hankkeessa uuden maakunnallisen yhteistyön siemenen.

– Maakuntahallinnon uudistaminen on nyt ottamassa Pohjois-Savossa varaslähtöä. EU on kannustanut uusien rahoitusmuotojen käyttöön, ja Pohjois-Savo haluaa olla ensirintamassa luomassa yrittäjyyden edellytyksiä uusin keinoin. Aluekehittäminen on merkittävä osa uutta maakuntaa ja pääomarahaston perustaminen on hieno esimerkki aluekehityksen yhteistyöstä maakunnan, kuntien ja yksityisten toimijoiden välillä.

Pääomasijoitusrahasto startup-vaiheen yrityksille

• Rahoittajana kunnat, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon liitto ja yksityiset sijoittajat, instituutiot
• Täydentää yritysten rahoitusmarkkinoita
• Rahaston julkinen osuus on n. 7 M€ ja yksityinen osuus saman verran
• Vuosittain ensisijoituksia 5–15 kappaletta Pohjois-Savossa toimiville yrityksille
• Jatkosijoituksia kehittymisen mukaan
• Rahaston hallinnoija kilpailutetaan
• Mahdollistaa yritysten nopeamman kasvun
• Tuo ulkopuolista osaamista yritysten johtamiseen
• Pääomasijoitusrahastoja on mm. Helsingissä, Oulussa ja Raumalla
• Pääomarahaston toiminta-aika noin 10 vuotta
• Rahaston toimintaa ja tavoitteita valvotaan vuosittain


Lisätietoja antavat:
Seppo Kääriäinen
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
p. 050 511 3086

Juha Heikkinen
Yritysasiantuntija, Pohjois-Savon ELY-keskus
p. 050 397 2455