Pohjois-Savo lähtee mukaan kolmeen Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiseen hankkeeseen, joissa yritetään luoda kestävällä tavalla uusia työpaikkoja kaivannaisalalle ja rakennuskivituotantoon. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli hankkeita maanantaisessa kokouksessaan.

iFormine-hankkeessa pilotoidaan uusia vedenpuhdistuksen menetelmiä kaivosteollisuudelle. Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa pilotit yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Mikkelin ammattikorkeakoulun, teknologiatoimittajien ja kohdekaivosten kanssa. Savonia vastaa biologisten puhdistusprosessien käyttöönotosta.

Suomen ympäristökeskuksen hallinnoimassa hankkeessa yritetään kehittää uutta liiketoimintaa kaivosvesien turvallisesta johtamisesta järviin ja jokiin.

Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yritetään saada uusia investointeja ja työpaikkoja myös rakennuskivituotantoon. Geologian tutkimuskeskuksen hankkeessa tavoitteena on käynnistää uutta louhintatoimintaa vähintään kymmenellä esiintymällä kymmenen vuoden sisällä.

Pohjois-Savon kunnista hankkeen toteutusalueella ovat Iisalmi, Kuopio, Lapinlahti, Rautalampi, Sonkajärvi ja Vieremä.

Esimerkiksi pelkästään suosimalla kotimaista kiveä kaupunkirakentamisessa on laskettu luotavan yli sata uutta kiviteollisuuden työpaikkaa.

Ylimaakunnallisten hankkeiden kustannusarviot ovat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon liitto myöntää hankkeisiin EU-rahoitusta noin 450 000 euroa.

Tahkon yritysten kasvukyvylle piristysruiske

Maakunnan yhteistyöryhmä kannatti strategista linjausta, jonka mukaan Pohjois-Savon matkailua vahvistetaan maakuntaohjelman mukaisesti painopisteenä Tahkovuori.

"Jatkossa Tahkon alue kokonaisuutena ja alueen yksittäiset yritykset nähdään kasvuyrityksinä. Tällä on merkitystä yritysten rahoituksen kannalta", sanoo maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja, ylijohtaja Kari Virranta.