Pohjois-Savon maakuntahallitus pyytää maakunta- ja sote-uudistuksessa mukana olevia organisaatioita nimeämään edustajat väliaikaiseen valmistelutoimielimeen toukokuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus esittää, että toimielimeen valitaan 12 jäsentä ja heille varajäsenet.

Esityksen mukaan Pohjois-Savon kunnista ja perusterveyden- ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueilta toimielimeen valittaisiin yhteensä kuusi jäsentä. Sairaanhoitopiiristä ja erityishuoltopiiristä tulee kaksi jäsentä.

Pohjois-Savon liitto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, työ- ja elinkeinotoimisto sekä pelastuslaitos saisivat kukin yhden paikan.

Lisäksi valtion ja kunta-alan pääsopijajärjestöjä pyydetään nimeämään neljä varsinaista ja neljä varajäsentä asiantuntijoiksi väliaikaishallinnon kokouksiin edustamaan henkilöstöä.

Väliaikainen valmistelutoimielin tulee vastaamaan uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttämään päätösvaltaa ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja uuden maakuntavaltuuston sekä -hallituksen järjestäytymiseen saakka.

Valmistelutoimielin voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia määräaikaisesti korkeintaan vuoden 2019 loppuun saakka. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan uudet maakunnat oli tarkoitus perustaa julkisoikeudellisina yhteisöinä 1.7.2017 alkaen. Aikataulu voi kuitenkin siirtyä syksyyn, mikäli maakuntalaki ei ehdi tulla voimaan.

Maakuntien varsinainen toiminta alkaa vaiheittain 1.3.2018 uusien maakuntavaltuustojen toimikauden alkaessa. Tehtävien järjestämisvastuu ja henkilöstö siirtyvät maakunnille kokonaisuudessaan 1.1.2019.