Kokonaisuutena tilanne Pohjois-Savossa on varsin myönteinen. Aluetalous on kehittynyt Pohjois-Savossa viime vuosina koko maata paremmin. Pohjois-Savo on onnistunut kääntymään vahvalle kasvu-uralle taantuman jälkeen. Kasvun vetureina ovat olleet mekaaninen puutuoteteollisuus, rakentaminen ja metalliteollisuus. Myös elintarviketeollisuus on onnistunut löytämään uusia markkinoita Venäjäpakotteiden seurauksena.

Ylä-Savo ylitti jo reilusti vuoden 2008 liikevaihdon ja viennin määrän, toisin kuin koko maassa. Alkutuotanto on merkittävässä asemassa Pohjois-Savossa. Maidon- ja lihantuotannossa Pohjois-Savo on toisena maakuntien välisessä vertailussa. Marjantuotannossa Pohjois-Savo on suurin tuottaja. Lisäksi Pohjois-Savon metsissä riittää puuta hakattavaksi. Maakunnan metsäteollisuus on päässyt yli vaikeimmista vaiheistaan ja suunnitteilla olevat ja jo toteutuneet investoinnit ovat merkittävä tekijä maakunnan aluetaloudelle.

Pohjois-Savon tila 2017 -katsaus löytyy täältä