Kaksivuotisen hankkeen valmisteluun ovat osallistuneet maakunnan kehittämisyhtiöt, laaja joukko itäsuomalaisia yrityksiä sekä Kuopion ja Iisalmen kaupungit ja Siilinjärven kunta. Mukana ovat myös maakunnan koulutusorganisaatiot.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon sekä Pieksämäen ja Joroisten alueen kone- ja energiateknologiayritykset ja niille palveluja tuottavat pk-yritykset. Päätoteuttaja on Varkauden elinkeinoyhtiö Navitas Kehitys Oy. Mukana ovat myös Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja Sisä-Savon Kehitysyhtiö SavoGrow.

– Teknologia-alalla on käynnissä todella suuri murros. Pohjois-Savossa on monia pk-yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla, mutta ne tarvitsevat haasteellisen toimintaympäristön takia entistä vahvempaa tukea, sanoo maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen.

On arvioitu, että jos esimerkiksi 50 henkilöä työllistävä yritys lähtee nousuun ja saa jalansijaa kansainvälisiltä markkinoilta, se voi tuplata liikevaihtonsa ja henkilöstönsä melko lyhyellä aikavälillä.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä puolsi kokouksessaan 19. tammikuuta EU-rahoituksen myöntämistä TechnoGrowth 2020 -hankkeelle yhteensä 947 038 euroa. Kokonaiskustannusarvio on 1,26 miljoonaa euroa.

Kääriäisen mukaan maakunnan yhteistyöryhmällä on hyviä uutisia myös maakunnan suuryrityksille.

– Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen rakennerahasto-ohjelmaan merkittävän muutoksen. Rahoitusta voidaan myöntää pk-yritysten ohella erityistilanteissa myös suuryrityksille.