Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmisteleva ohjaus- ja seurantaryhmä teki maanantaisessa kokouksessaan yksimielisen päätöksen soten jatkovalmistelusta. Ryhmän mukaan yhtenäisen, väestöpohjaltaan riittävän ja laajan integraation turvaava valmistelutyö on edennyt niin pitkälle, että edellytykset sote-alueen perustamiseksi ovat olemassa.

"Olemme Pohjois-Savossa valmiita valtioneuvoston tuleviin päätöksiin sote-alueista", totesi ohjaus- ja seurantaryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen kokouksen jälkeen.

Ohjaus- ja seurantaryhmä totesi olevansa valmis myös muihin alueratkaisuihin, jos alueellinen ja toiminnallinen tarve sitä edellyttävät.

Lisätietoja:
Seppo Kääriäinen
Ohjaus- ja seurantaryhmän puheenjohtaja
puh. 050 511 3086