Pohjois-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki (kuvassa toinen vas.) tarkasteli maanantaina valtuuston kokouksen avauspuheessaan maakunnan ja alueen kehityksen ajankohtaisia aiheita. Esille nousivat erityisesti sote ja maakunnallinen energiafuusio, jotka etenevät tällä hetkellä eri vauhdilla.

Puheenjohtaja ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että Pohjois-Savon kunnat ovat sopineet yksimielisesti ja todella nopeassa aikataulussa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten valmistelun etenemisestä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi ja tuottaa hankesuunnitelman ja toimii hankkeen sisällöntuottajana yhdessä kuntien sosiaali- ja terveystoimien kanssa. Valtionavustushankkeiden hakijana ja hallinnoijana toimii Pohjois-Savon liitto.

– Tässä yhdistyy laaja maakunnallinen näkemys ja substanssiosaaminen. Tulevaisuuden sote-keskushanke perustuu maakunnan hyvään yhteiseen näkemykseen ja aiempaan valmisteluun kolmen keskuksen mallista, mutta erityisesti korostaen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön integraation myönteistä vaikutusta terveydenhuollon kustannusten hallintaan.

Rajamäki muistutti Itä-Suomen perinteisten rakenteiden samalla kuitenkin järisevän. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on ilmoittanut suuntautumishaluistaan Pohjois-Savoon ja keskustellut laajan KYS-erityisvastuualueen luomisesta. Itä-Savo olisi neljäs keskus yhteisen Savon soten rakennustyössä.

– Samalla vanhentuneet maakuntarajat elävät ja aluekehittämisen edellytykset yhtenäisemmällä, myös teollisen Keski-Savon kokoavammalla tavalla edistää kehitystä kohti Savon maakuntaa. Välitän myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin puheenjohtajan Pekka Nousiaisen terveiset maakuntavaltuustolle: väylällä ollaan ja suunta on selvä.

Energiafuusiosta ei säröä maakunnan ja keskuskaupungin yhteistyöhön

Rajamäki palasi puheessaan myös Kuopion Energian ja Savon Voiman fuusion neuvotteluprosessiin, joka syntyi halusta vahvistaa teollisuuden ja alueen kilpailukykyä ja painoarvoa. Neuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys kaikista Kuopion esittämistä näkökohdista omistusosuuden, kotipaikan, verkkojen erillisyyden ja arvojen osalta.

– Tavoite on ollut koko ajan julkisen maakunnallisen infran pitäminen nykyisten kuntien omistuksessa ja Kuopion vahvan omistaja-aseman tunnustavalla yhtiöllä. Neuvotteluissa ei missään vaiheessa myöskään kyseenalaistettu kriittisen inframme säilyttämistä kansallisessa omistuksessa.

Rajamäki piti valitettavana, että muista kunnista poiketen Savon Voiman ja Savon Energiaholdingin neuvottelijat eivät ole päässeet esittelemään Kuopion valtuutetuille saavutettua yksimielistä ratkaisua.

– Vain täten voi olla ymmärrettävissä johtavien kuopiolaisten päättäjien puheet demokratiavajeesta sen jälkeen, kun esitettyyn ratkaisuun nimenomaan sovittiin aiemmasta poiketen hallitusten kokoonpanoissa otettavan huomioon alueellinen ja poliittinen edustavuus. Siis samalla kunnallista demokratiaa korostavalla tavalla kuin maakuntahallitus koostuu.

Rajamäen mukaan laajan ja pitkän neuvotteluprosessin aikana osapuolten on ollut voitava luottaa sisäiseen neuvottelutavoitteiden läpikäyntiin ja tavoiteasetantaan.

– Maakuntavaltuuston puheenjohtajana toivon, ettei neuvotteluprosessin uudet Kuopion sisäiset erilaiset poliittiset painotukset heikennä meille elintärkeän maakunnan ja keskuskaupungin luottamusta ja yhteistyökykyä ratkaista ja hallita tulevaisuutemme haasteet, hän totesi.