Maakuntavaltuusto tyrmäsi kriisinhallintakeskuksen roolia ja tulevaisuutta selvittäneen työryhmän menettelytavat ja lopputuleman

Maakuntavaltuusto korosti erityisesti sitä, että Kriisinhallintakeskuksen sijoittaminen Kuopioon perustui toiminnallisiin synergiaetuihin pelastusopiston kanssa, eikä sijoittumisella ollut aluepoliittista perusteta. Siviilikriisinhallinta haluttiin myös perustamisaikana nimenomaan pitää erillään sotilaallisesta toiminnasta, minkä perusajatuksen työryhmän esityksessään kumoaa.

Maakuntavaltuuston puheenvuoroissa työryhmän asettamista pidettiin hyvän hallintotavan vastaisena, koska työryhmässä ei ollut selvityksen kohteena olevan organisaation tai alueen edustusta, eikä työryhmä ollut yhteydessä maakunnan edustajiin tai alueellistamisen koordinaatioryhmään ennen esityksensä tekemistä.

Lisätietoja: Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki, 0505113135 ja maakuntajohtaja Marko Korhonen, 044 7142666

Muuruvesi on Pohjois-Savon Vuoden kylä 2017

Asukkaiden elinolojen ja viihtyvyyden aktiivinen parantaminen, tiivis yhteistyö ja toimiva tiedottaminen toivat voiton Muuruvedelle.

Pohjois-Savon Kylät ry on valinnut Muuruveden Pohjois-Savon Vuoden kyläksi 2017.

– Muuruvesi on osoittanut esimerkillistä aktiivisuutta asukkaidensa elinolojen ja viihtyvyyden parantamiseksi. Te olette tarmokkaalla työllä tehneet toimintaedellytykset ja tilat kylälle sekä kehittäneet erilaisia tapahtumia, sanoi Pohjois-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki palkintojenjakopuheessaan.

– Muuruvesi on hyvä esimerkki siitä, että ne kaupungit ja kylät, jotka osaavat hyödyntää ympäröivän maaseudun elinvoimaa ja mahdollisuuksia kaavoituksessa, palveluissa ja viihtyvyydessä, tulevat selviytymään jatkossa.

Vuoden kylä -tunnustus jaettiin Pohjois-Savon maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 12.6.2017 Kuopiossa.

Vuoden kyläksi tehtiin kaikkiaan 16 eri ehdotusta. Kilpailun finaaliin valittiin Leppävirran Kotalahti ja Paukarlahti, Varkauden Viljolahti ja Kuopion Muuruvesi. Muuruvesi selviytyi tasavertaisista finalisteista voittajaksi.

Muuruvesi on käynyt läpi kaksi kuntaliitosta ja on nyt kylä Kuopiossa. Sen asukasmäärä ympäröivät alueet mukaan laskettuna on tänä päivänä noin 1000 henkeä.

Lisätietoja: Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen, 044 7142630

Maakuntavaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2016

Maakuntavaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2016 yksimielisesti puheitta. Tilinpäätös on 10.906,38€ ylijäämäinen, kun tuloksesta 250.00€ siirretään Pohjois-Savon kehittämisrahastoon käytettäväksi maakunnan itsehallinto- ja sote -uudistuksen tarvitsemien hankkeiden rahoittamiseen.

Lisätietoja: Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen, 044 7142630