Maakuntauudistusta valmistellaan vaiheittain. Esivalmisteluvaihe päättyy toukokuun lopussa ja uudistuksessa valmistaudutaan seuraavaan eli toimeenpanovaiheeseen. Uudet maakunnat on tarkoitus perustaa 1.6.2018 tai viimeistään 1.7.2018 alkaen. Tuolloin Pohjois-Savoon jo aiemmin kuntakokouksessa nimetty väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa virallisesti.

Toimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta ja käyttää päätösvaltaa kunnes uusi vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa. Toimielin ei valmistele poliittisia linjauksia vaativia päätöksiä.

Järjestäminen ja konsernirakenne -jaosto käsitteli 7.5.2018 kokouksessaan Pohjois-Savon maakuntauudistuksen jatkoa ja avoinna olevia valmistelijoiden tehtäviä.

Maakuntajohtaja Marko Korhonen kertoo, että Pohjois-Savossa on oltu väliaikaishallinnon rakenteessa viime syksystä asti.

– Siirtyminen viralliseen väliaikaishallinnon vaiheeseen ei tee suuria muutoksia organisoitumiseen. Väliaikainen toimielin on valmistellut uudistusta epävirallisena tähän asti ja se jatkaa toimintaansa virallisena toukokuun jälkeen, Korhonen kuvaa.

Uudistus tarvitsee osaavia valmistelijoita

Pohjois-Savon maakuntauudistusta tekemään tullaan nimeämään vastuuvalmistelijoita. Osaajia haetaan avoimella ilmoittautumismenettelyllä tulevaan maakuntaan siirtyvästä henkilöstä. Valittujen henkilöiden valmisteluvastuu tehtäväkokonaisuuksista kestää toimeenpanovaiheen ajan, 31.12.2018 saakka tai kunnes uuden maakunnan asianomaiset vastuuviranhaltijat ovat valittu.

Avoinna olevat tehtävät koskevat elinvoima ja kansainvälisyys- asiakkuus ja palvelut- sekä kokonaisturvallisuustehtäviä. Avoinna on myös liikelaitosta, yhtiötä ja markkinoita koskevia tehtäviä, jotka liittyvät sote-tuotantoon, sotekeskukseen, pelastus- ja maatalouslomitustehtäviin. Lisäksi kiinnostuksen voi esittää hallinto-, henkilöstö, talous ja ICT- ja digitehtäviin. Tarkempaa tietoa tehtävistä ja hausta löytyy Pohjois-Savon uudistuksen verkkosivuilta www.pohjoissavo2019.fi

Järjestäminen ja konsernirakenne jaoston puheenjohtaja ylijohtaja Kari Virranta toivoo, että avoimista tehtävistä käydään keskustelua luovuttavissa organisaatioissa ja kannustetaan henkilöstöä hakemaan muutoksen valmisteluun.

– Jotta keskusteluille ja mahdollisille järjestelyille jää aikaa, jaosto päätti kokouksessaan, että hakuaikaa jatketaan 17.5.2018 asti, Virranta kertoo.

Väliaikaishallinnon puheenjohtaja kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston puheenjohtaja ylijohtaja Kari Virranta sekä maakuntajohtaja Marko Korhonen tekevät nimeämisesitykset järjestäminen ja konsernirakenne jaoston käsiteltäväksi 22.5.2018 kokouksessa ja päätettäväksi väliaikaiselle valmistelutoimielimelle 31.5.2018 kokoukseen.

Lisätietoja:
pj, ylijohtaja Kari Virranta, p. 0400 371 094
maakuntajohtaja Marko Korhonen, p. 044 714 2666
muutosjohtaja Elsa Paronen, p. 044 7142 611
sote-muutosjohtaja Leila Pekkanen, p. 040 830 2789
sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen, p. 044 714 2664