Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018 - 2021 ja sen ympäristöselostuksen luonnokset ovat julkisesti nähtävillä 1.7. - 31.8.2017.

Maakuntaohjelma sisältää myös maakuntasuunnitelman vuoteen 2040. Maakuntasuunnitelmassa linjataan kehittämisen kärkialat ja tavoiteltu väestökehitys. Maakuntaohjelmassa esitetään Pohjois-Savon aluekehittämistoimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöselostuksessa arvioidaan maakuntaohjelman toteuttamisen ympäristövaikutukset.

Asiakirjoihin voi tutustua Pohjois-Savon liiton verkkosivuilla www.pohjois-savo.fi/mako2018-2021 sekä liiton toimistossa arkisin 31.7. - 31.8.2017 klo 8.00 - 15.30, osoitteessa Sepänkatu 1 Kuopio. Toimisto on suljettu 3. - 28.7.2017.

Palaute on toimitettava Pohjois-Savon liittoon 31.8.2017 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio.

Lisätietoja maakuntaohjelmasta antaa 7.8.-31.8.2017 aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen p. 044 714 2626, jari.jaaskelainen@pohjois-savo.fi ja aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa p. 044 714 2648. Pohjois-Savon liiton vaihde 017 550 1400.

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus 26.6.2017


Nähtävillä olevat asiakirjat:

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018 – 2021 -luonnos

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018 – 2021 ympäristöselostusluonnos

www.pohjois-savo.fi > Maakuntasuunnittelu > Maakuntaohjelmat (Maakuntaohjelma vuosille 2018-2021)