Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, toisen vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin suhteellisen runsaasti palautetta. Nähtävilläolo päättyi perjantaina 27. syyskuuta ja palautetta saapui lähes 40.

Alueen kunnat ja viranomaiset antoivat palautetta suhteellisen niukasti, mutta yksityiset osalliset olivat tällä kertaa varsin aktiivisia. Esimerkiksi siilinjärveläisten palautteen oli allekirjoittanut 520 henkilöä sekä 12 taloyhtiötä. Asukkaat kritisoivat palautteessaan Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen suunniteltua Laukansalon louhoslaajennusta ja sen haittavaikutuksia läheisten asuinalueiden asuinoloihin ja kiinteistöjen arvoon. Asukkaat vaativat, että maakuntakaava jättäisi kuntakaavoitukselle mahdollisuuden päättää kaivoksen ja taajama-alueen yhteensovittamisesta.

Muu osallispalaute koski maakunnan hiljaisia alueita, moottorikelkkareittejä, Kuopion liitoskuntien kehittämistä, liikenneyhteyksien ja väylien kehittämisratkaisuja, turvetuotantoa sekä Kinahmin maisema-aluetta.

Saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Palautetta ja vastineita käsitellään seuraavan kerran aluerakennetyöryhmän kokouksessa 21. lokakuuta ja viranomaisneuvottelussa 23. lokakuuta.

Maakuntahallitus käsittelee palautteen ja vastineet 25. marraskuuta.