Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaiheen kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. Nähtävilläolo jatkuu 15. elokuuta saakka, johon mennessä osallisten on annettava kirjalliset muistutuksensa.

Maanantaina 6. elokuuta kaavaehdotusta esitellään yleisölle Siilinjärven kunnanvirastolla. Yleisötilaisuus alkaa kello 17 valtuustosalissa. Yleisötilaisuudessa odotetaan vilkasta keskustelua erityisesti Siilinjärven alueelle kohdistuvista Puolustusvoimien ja Yaran kaivoksen kaavamerkinnöistä.

Myös kirjallisia muistutuksia odotetaan saapuvan runsaasti. Luonnosvaiheessa vuoden 2017 lopussa yksityishenkilöiltä saatiin palautteena lähes 40 mielipidettä.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen 1. vaihe tuli vireille vuonna 2017 ja eteni luonnosvaiheeseen saman vuoden lopulla. Ehdotusvaiheeseen kaava on muokattu vuoden 2018 alkupuolella. Viranomaiskuuleminen järjestettiin keväällä ja nyt on vuorossa muiden osallisten kuuleminen.

Vaihemaakuntakaavassa tarkastellaan suppea määrä teemoja kuten esim. vähittäiskaupan suuryksiköt, Puolustusvoimien alueet, kaivostoimintojen alueet sekä suojavyöhyke Siilinjärven Yaran kaivoksen osalta, VT5:n järjestelyt Leppävirran keskustaajaman kohdalla ja ampumaradat. Nyt käynnissä olevaan tarkistamisen 1. vaiheeseen valikoitui lainsäädännön muutoksista johtuvia sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä, seurannassa ja sidosryhmäneuvotteluissa esille nousseita teemoja. Loput teemat käydään läpi vuonna 2019 alkavassa maa-kuntakaavan tarkistamisen 2. vaiheessa.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n kaksivaiheisen tarkistamisen tavoitteena on saada aikaan nykyisin voimassa olevista useista maakuntakaavoista poiketen yksi kokonaisuus. Samalla nostetaan seudullisen maankäytön rajaa ja yleispiirteistetään maakuntakaavaa.

Kaava-aineisto on nähtävillä Pohjois-Savon liiton tiloissa Kuopiossa sekä verkkosivuilla. Muistutuksen jättäminen onnistuu kirje- ja sähköpostin lisäksi sähköisellä palautelomakkeella.

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040: maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaihe