Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaihe tulee julkisesti nähtäville 11.1.–14.3.2022. Kaavaluonnokset ovat nähtävillä Pohjois-Savon kuntien toimistoissa ja internetsivuilla, Pohjois-Savon liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa www.pohjois-savo.fi/psmk2040. Laaja selvitysaineisto on nähtävillä vain verkkosivuilla.

Kaavassa käsitellään seuraavia teemakokonaisuksia:

  1. aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen
  2. liikennejärjestelmä
  3. viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus
  4. luonnonvarat
  5. kulttuuriympäristö
  6. energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto
  7. muut teemat

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksista ja niiden valmisteluaineistosta. Palaute tulee toimittaa 14.3.2022 klo 15.00 mennessä, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-savo.fi tai Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1 A, 70100 Kuopio.

Palaute pyydetään toimittamaan kirjaamon sähköpostiin sekä tekstimuodossa että PDF-muodossa. Palautetta voi jättää myös verkkosivujen palautelomakkeella www.pohjois-savo.fi/psmk2040

(Päivitetty 18.1.2022)

Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuudet järjestetään (ennakkotiedoista poiketen) alueellisina etätilaisuuksina (Teams)


Lisätietoja antavat:
vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola, p. 044 7142 609, annaelina.isola (at) pohjois-savo.fi
maakuntainsinööri Patrick Hublin, p. 044 714 2683, patrick.hublin (at) pohjois-savo.fi
suunnittelija Mikko Rummukainen, p. 044 7142 655, mikko.rummukainen (at) pohjois-savo.fi