Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti olla yhtymättä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteiseen kannanottoon, jossa tuetaan siirtymistä monialaisiin maakuntiin. Päätös syntyi äänin 7–4.

Itä- ja Pohjois-Suomen puheenjohtajamaakuntana toimivan Keski-Pohjanmaan valmisteleman kannanoton mukaan tulevaisuuden maakuntien pitäisi rakentua nykyistä laajemman ja vahvemman tehtäväkokonaisuuden ympärille.

Parlamentaarinen työryhmä käy parhaillaan läpi tehtäviä, joita voitaisiin siirtää kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta hallitusohjelmassa mainituille kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Kannanotto monialaisista maakunnista »