Pohjois-Savon liitto on lähettänyt pääministeri Sanna Marinille, valtiovarainministeri Katri Kulmunille, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, sisäministeri Maria Ohisalolle ja opetusministeri Li Anderssonille vetoomuksen käräjäoikeuden istuntopaikkojen säilyttämiseksi Iisalmessa ja Varkaudessa.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan Kari Rajamäen, maakuntahallituksen puheenjohtajan Seppo Kääriäisen ja maakuntajohtaja Marko Korhosen allekirjoittamassa vetoomuksessa todetaan lakkauttamisten vaikuttavan heikentävästi sekä kansalaisten oikeusturvaan että seutukuntien aluetalouteen.

– Iisalmen kanslia työllistää noin 25 henkilöä ja Varkauden talousalueella lakkauttamisen arvioidaan vähentävän 30–50 työpaikkaa. Kuopioon siirtyisi 35 työpaikkaa, vetoomuksessa todetaan.

Lakkauttamiset vaikuttaisivat muun muassa poliisin ja vankeinhoidon matkojen pidentymiseen, tilakustannusten kasvuun sekä asianajopalveluiden tarjonnan vähentymiseen. Vaarana on myös syyttäjäviraston Iisalmen toimipaikan lakkauttaminen sekä Iisalmen ja Varkauden oikeusaputoimistojen lakkauttaminen.

– Tilakustannusten hillitsemisessä erityisesti valtiontalouden nykytilanteessa yhtenä ratkaisuna on olla rakentamatta uudet käräjäoikeuden tilat Kuopioon, kun ne eivät edes ole tarpeelliset toiminnan kannalta. Kuopioon suunniteltu lisärakentaminen on kaikissa muodoissaan kalliimpi ratkaisu kuin Varkauden ja Iisalmen kanslioiden säilyttäminen.

Pohjois-Savon liitto on jo aikaisemmissa lausunnoissaan todennut, että lakkauttamisten taloudelliset edut on arvioitu liian suppeasti vain oikeusministeriön hallinnonalan näkökulmasta. Sijoittamis- ja lakkauttamispäätöksiä tehtäessä tulee huomioida laajemmat vaikutukset muun muassa elinkeinorakenteisiin ja työpaikkatarjontaan. Erityisen tärkeää se on Iisalmen ja Varkauden kaltaisille vientiteollisuuden varassa eläville paikkakunnille.