Pohjois-Savon maakuntahallitus ei pidä oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdottamaa 14:n käräjäoikeuden mallia tarkoituksenmukaisena Itä-Suomen osalta.

Mallissa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan käräjäoikeudet yhdistettäisiin Itä-Suomen käräjäoikeudeksi. Käräjäoikeuden kanslia olisi Kuopiossa ja sivukansliat sijaitsisivat Joensuussa ja Mikkelissä. Samalla kansliat Iisalmessa ja Varkaudessa lakkautettaisiin.

– Maakunnat ovat riittävän suuria käräjäoikeuden tehokkaan toiminnan kannalta, minkä vuoksi jatkovalmistelun pohjana tulee olla 17 käräjäoikeuden malli, todetaan Pohjois-Savon liiton lausunnossa.

Maakuntahallituksen mielestä Iisalmen ja Varkauden kanslioiden lakkauttaminen heikentäisi kansalaisten oikeusturvaa ja oikeuspalvelujen saatavuutta sekä vaikuttaisi aluetalouteen heikentävästi.