Pohjois-Savon maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10. kesäkuuta Pohjois-Savon liiton vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Tilinpäätöksen mukaan tilikauden tulos ennen rahastosiirtoja on -150 778,89 euroa. Kun tulokseen lisätään siirto vuokrantasausrahastosta 50 625,04 euroa ja siirto Pohjois-Savon kehittämisrahastosta 139 375,18 euroa, tilikauden ylijäämäksi muodostuu 32 692,22 euroa. Ylijäämä siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Jäsenkunnat maksoivat maksuosuuksia liiton varsinaiseen toimintaan (luottamushenkilöhallintoon, hallintoon ja osittain rakennerahastoon) 2 359 232 euroa, joka on sama euromäärä kuin vuonna 2017. Lisäksi jäsenkunnat maksoivat Pohjois-Savon kehittämisrahastoon 260 000 euroa.

Liiton kokonaistuotot lisääntyivät edellisvuodesta noin 28 prosenttia, mikä johtui uusien sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien projektien käynnistämisestä ja niihin saadusta valtion tuesta. Kokonaiskulut lisääntyivät edellisvuodesta 27,9 prosenttia edellä mainitusta syystä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan maakuntavaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin.

– Kertomusvuosi on ollut edellen haasteellinen maakuntauudistukseen valmistautumisen vuoksi, sillä valmistelutyötä on tehty paljon eri hallinnon aloilla. Valmistelutyössä mukana olijat ovat olleet esimerkkinä valmistelutyön eteenpäin viemisessä muille maakunnille, arviointikertomuksessa sanotaan.

Tilinpäätös vuodelta 2018 »