PSL/JS

Pohjois-Savon liitto käynnistää koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut huhtikuun puolivälissä. Liiton palveluksessa on 34 henkilöä, joista kahdeksan työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa.

Yt-neuvottelujen syynä ovat liiton kiristyvä talous ja tehtävien uudelleenjärjestelyt. EU:n rakennerahoituksen tekninen tuki vähenee ensi vuonna noin 360 000 euroa kuluvan vuoden talousarviotasosta. Samaan aikaan ensi vuoden toimintamenoihin kohdistuu yhteensä 96 000 euron (4,4 %) korotustarve.

Ohjelmakaudella 2014–2020 teknisen tuen piiriin ei enää hyväksytä välillisiä kustannuksia kuten vuokria, siivouskuluja ja teknisellä tuella rahoitetun toiminnan osuutta liiton hallintopalveluista. Myöskään viestinnästä aiheutuvat kustannukset eivät ole jatkossa teknisen tuen piiriin hyväksyttäviä.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään viisi henkilötyövuotta, ellei yt-neuvotteluissa löydetä muita keinoja.