Pohjois-Savon liiton ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäisessä haussa EAKR-tukea haettiin kaikkiaan 11,83 miljoonaa euroa hankkeille, joiden kokonaiskustannukset ovat 15,704 miljoonaa euroa. Hakuun saapui 42 hankehakemusta, jotka liittyvät 17 eri hankekokonaisuuteen. Näistä 10 oli ryhmähankkeita, joissa on päätoteuttajan hankkeen lisäksi muiden toteuttajien osahankkeita. Mukana oli myös maakuntien välisiä ryhmähankkeita.

Hankkeissa on tarkoitus kehittää mm. vesialan tki-toimintaa, elintarviketurvallisuutta ja elintarvikkeiden tuotekehitystä, matkailualan johtamista ja digitalisaatiota, terveys- ja hyvinvointiteknologian tuotteita ja palveluita sekä energia-alan TKI-työtä edistäen ko. alan yritystoimintaa. Nämä ovat maakunnan älykkään erikoistumisen mukaista toimintaa.

Lisäksi hankkeissa edistetään maakunnan pk-yritysten digitaalisuutta, hiilineutraalisuutta, ympäristövastuullisuutta ja kiertotalousosaamista, kaivosalan kierto- ja energiataloutta sekä juurrutetaan ilmastotyötä maakuntaan. Lisäksi tukea haettiin yritysalueen saavutettavuuden edistämiseen.

Hakemuksia saapui avoinna olleiden toimintalinjojen 1, 2, ja 3 kaikkiin erityistavoitteisiin. Hakemusten käsittelyt vie yleisimmin noin 3-4 kuukautta. EURA2021-järjestelmän tekninen rakentuminen on kesken eikä se vielä mahdollista rahoituspäätösten tekemistä.

Pohjois-Savon liiton Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ensimmäisessä haussa tukea voi hakea toimintalinjoilta 1 Innovatiivinen Suomi, 2 Hiilineutraali Suomi ja 3 Saavutettavampi Suomi. Haku päättyi 18.8.2022.

Seuraavan Pohjois-Savon liiton EAKR-haun ajankohta on 10.10.–9.12.2022. Haettavana olevat toimintalinjojen erityistavoitteet ja tuen määrä esitetään hakuilmoituksessa. Hausta tullaan tiedottamaan etukäteen.


Lisätietoja:
Soile Juuti, ohjelmapäällikkö
p. 044 714 2637