Pohjois-Savon liitosta on haettavissa kansallista rahoitusta kehittämishankkeille, joiden toimenpiteet kohdistuvat koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Maakuntahallitus päätti linjauksesta maanantaina 27. huhtikuuta.

Lisärahoituksella vahvistetaan kuntien ja sidosryhmien elinvoimaa ja muutosjoustavuutta talouskriisissä sekä elinvoiman kasvattamisessa kriisin jälkeen. Hankkeiden valinnassa etusijalla ovat nopeasti toteutettavat ja pienimuotoiset kehittämis-, selvitys- ja kartoitushankkeet.

Rahoitus tulee valtioneuvoston liitolle myöntämästä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahasta, josta 260 000 euroa kohdennetaan maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen.

Maakuntahallitus 27.4.2020: Päätös määrärahan alueellisesta jaosta maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä siltasopimusten toimeenpanoon » 
Hakukuulutus 27.4.2020 »

Lue lisää »


Lisätietoja antavat:
Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja
p. 044 7142648, satu.vehreavesa (at) pohjois-savo.fi

Soile Juuti, ohjelmapäällikkö
p. 044 7142637, soile.juuti (at) pohjois-savo.fi