Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) järjestämis- ja tuottamisvastuut menevät maakuntauudistuksen myötä uusiin puihin kuntien, maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kesken. Myös kuntien rooli ja vastuut tukipalvelujen tuottajina muuttuvat.

Pohjois-Savon liitossa on käynnistynyt hanke, jossa selvitetään ja vertaillaan erilaiset vaihtoehdot Pohjois-Savoon soveltuvasta kunnallisesta ICT-yhteistoimintamallista.

– Tavoitteena on, että meillä maakunnassa toimisi kesällä 2019 kuntien yhteisesti omistama ja hallinnoima ICT-palveluntuottaja tai vaihtoehtoisesti palvelunjärjestäjä, joka ostaa palvelut muilta toimijoilta, sanoo elokuun alussa selvityshenkilönä aloittanut Toni Auvinen.

Hänen mukaansa nykyinen ICT-kokonaisuus on pirstoutunut lomittaisiin ja päällekkäisiin toimintamalleihin ilman merkittävää edistymistä digitalisaation isossa kuvassa.

– Tietointegraation kustannukset kasvavat vuosi vuodelta. Samalla kunnat pienenevät maakuntaudistuksessa puoleen, joten jatkossa on enemmän kuin perusteltua tehdä enemmän yhdessä.

Auvinen näkee hankkeen läpiviemisen olevan kiinni maakunnan kuntien tahtotilasta. Toiminnallisesti muutos tulee olemaan teknistä muutosta vaikeampaa. Yhä suurempien kuntien on perusteltua siirtyä omista malleista yhteisiin malleihin.

– Tiivistettynä hankkeessa selvitetään sitä, voiko yhdessä tekeminen olla yksin tekemistä tehokkaampaa, taloudellisempaa ja varmempaa. Yhteistoiminnan merkitys korostuu myös kehitettäessä uusia sähköisiä palveluja.

Hanke päättyy helmikuussa 2017, jonka jälkeen kunnilta pyydetään päätökset mukaan lähtemisestä. Pohjois-Savon maakuntaan vuonna 2019 siirtyvä Joroisten kunta otetaan mukaan selvitystyöhön.

Esiselvityshankkeen etenemistä voi seurata Facebookissa ja Twitterissä tunnisteella #digisavo.