Pohjois-Savon kuntien vuosikate ja tilikauden tulos paranivat sekä käyttötulot lisääntyivät vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna.

Toimintakulujen kasvu oli vain 1,5 prosenttia edellisvuodesta, mikä osoittaa, että kunnat ovat hoitaneet vastuullisesti talouttaan ja sopeuttaneet toimintaansa muuttuvaan talousympäristöön.

Kuntien verotulot olivat yhteensä 883 miljoonaa euroa (-1,1 % ). Vähenemiseen vaikutti erityisesti yhteisövero-osuuden viiden prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen päättyminen viime vuonna.

Vuosikate kasvoi edellisvuodesta 5,5 prosenttia. Paras vuosikate asukasta kohden oli Suonenjoella (752 eur) ja heikoin Juankoskella (-87 eur). Yhdeksän kunnan vuosikate riitti kattamaan poistot ja vain neljän kunnan vuosikate riitti nettoinvestointeihin.

Tilikauden tulos parani edellisvuoden -5,2 miljonasta eurosta -2,3 miljoonaan euroon. Yhdeksän kunnan tilikauden tulos oli negatiivinen.

Investointien määrä kasvoi edellisvuoden 109,5 miljoonasta 140,9 miljoonaan euroon.

Lisätietoja:
Kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja Juha Piiroinen p. 044 758 1403
Maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen p. 044 714 2630
Tutkimussihteeri Kaija Kämäräinen p. 044 714 2631