Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet huomattavasti myös Pohjois-Savossa. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen kokonaissumma on noussut yli 20 miljoonaa euroon. Kasvu on hieman maan keskiarvoa korkeampi.

Vuonna 2014 Pohjois-Savon kunnat maksoivat työttömyyden ”sakkomaksua” 12,3 miljoonaa euroa. Viime vuonna kokonaissumma nousi 20,4 miljoonaan euroon. Kasvua on yli kahdeksan miljoonaa euroa eli 65,4 prosenttia.

Kuopion kaupunki maksoi Kelalle 10,8 miljoonaa euroa (kasvua +68,7 %). Muut suurimmat maksajat olivat Varkaus noin 2 miljoonaa euroa (+54,7 %), Iisalmi 1,5 miljoonaa euroa (+86,3 %) ja Siilinjärvi hieman alle 1 miljoona euroa (+61,3 %).

Vuosina 2006–2014 kunnat rahoittivat puolet työttömyysajan työmarkkinatuesta, jos henkilölle on maksettu työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä. Vuoden 2015 alussa kuntien rahoitusvastuu laajeni vähintään 300 päivää työttömyysajan tukea saaneisiin. 300–999 päivää tukea saaneiden osalta kunnan rahoittama osuus on 50 %. Vähintään 1 000 päivää tukea saaneiden tuesta kunnat ovat rahoittaneet vuodesta 2015 alkaen 70 %.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu Pohjois-Savossa johtuu rahoitusvastuun laajentumisen lisäksi työttömien määrän 9,8 prosentin kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko maassa kunnan osarahoittama työmarkkinatuki oli vuonna 2015 408,4 miljoonaa euroa (+65 %). Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki kasvoi eniten Uudellamaalla (+76,5 %, 52,4 milj. eur) ja vähiten Etelä-Karjalassa (45,6 %, 3 milj. eur).

Lisätietoja:

Marko Korhonen, Lapinlahden kunnanjohtaja
Pohjois-Savon kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja
Puh. 040 4883 011