Pohjois-Savon kuntien toimintamenojen kasvun vuodelle 2016 ennakoidaan olevan maltillista, vain 0,9 %. Toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän vain 1,8 %. Kunnat ennakoivat pystyvänsä tuottamaan palvelunsa kustannustehokkaammin prosessien ja toimintatapojen muutoksella ja tiukalla kulukurilla. Henkilöstömenot ovat jopa pienentyneet useissa kunnissa osittain maltillisen palkkaratkaisun ansioista.

Vuosikate tulee parantumaan selvästi (22,7 %). Vuodelle 2016 kaikki pohjoissavolaiset kunnat ennakoivat vuosikatteensa positiivisiksi. Pohjois-Savon kuntien yhteisen alijäämän ennakoidaan vähenevän vuoden 2015 28 milj. eurosta 23 milj. euroon. Seitsemän kunnan vuosikate tulee riittämään poistoihin.

Plussaa on, että Pohjois-Savon kuntien investoinnit tulevat palaamaan riittävälle tasolle, mutta velkaantumisen kasvun arvioidaan pysyvän verraten maltillista. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen suhteen mennään reaalisella nollakasvun tasolla. Plussaa on myös valtionosuuksien merkittävä kasvu 6,7 %, mikä johtuu enimmäkseen valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksesta sekä valtionosuusuudistuksesta ja verotulokompensaatioista.

Miinusta on Pohjois-Savon kuntien verotulojen heikko ennuste. Verotulojen yhteismäärän (kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisövero) ennakoidaan poikkeuksellisesti laskevan verrattuna edellisvuoteen -0,3 %. Laskua selittänee osittain kunnallisverotuksessa ansioverotuloon tehtävien vähennysten vaikutus sekä yhteisöverotuottojen väheneminen. Yhteisöverotuottojen väheneminen johtuu kuntien yhteisöveron jako-osuuden viiden prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen päättymisestä. Kunnallisverotuottojensa arvioi alenevan 12 kuntaa. Vain kaksi kuntaa nostaa tuloveroprosenttiaan ensi vuodelle.

Tilastoaineisto verkkosivuilla »

Lisätietoja:
Marko Korhonen, kunnanjohtaja, Lapinlahden kunta, kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja
puh. 040 488 011
Pekka Kaikkonen, maakuntasihteeri, Pohjois-Savon liitto
puh. 044 7142630
Kaija Kämäräinen, tutkimussihteeri, Pohjois-Savon liitto (tilastot)
puh. 044 7142631