Pohjois-Savon kuntien tilinpäätösluvut vuodelta 2014 osoittavat, että kunnat ovat saamassa taloutensa tasapainoon. Toimintakulut lisääntyivät vain 1 %, kun toimintatuotot puolestaan kasvoivat 4,3 %. Toimintakuluista henkilöstökulut kasvoivat 0,5 prosenttia ja palvelujen ostot 2 %. Henkilöstökulut lisääntyivät 7 kunnassa ja laskivat 13 kunnassa. Palvelujen ostot vähenivät 6 kunnassa (Keitele, Rautalampi, Rautavaara, Sonkajärvi, Tervo ja Varkaus). Varkaudessa vähennys oli jopa n. 3 miljoonaa euroa. Palvelujen ostojen osuus kaikista toimintakuluista oli jo yli puolet 12 maakunnan kunnassa. Vain Lapinlahdella, Siilinjärvellä ja Varkaudessa henkilöstökulut olivat vielä suuremmat kuin palvelujen ostot.

Verotulot yhteensä kasvoivat 5,3 prosenttia, mitä selittää kuntien tekemät veroprosenttien korotukset. Tuloveroprosenttiaan korotti 10 maakunnan kuntaa (Iisalmi, Kiuruvesi, Kuopio, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä) ja kiinteistöveroprosenttiaan korotti 9 kuntaa. Suonenjoki ja Tuusniemi korottivat tuloveroprosenttiaan myös edellisenä vuonna. Verotuloista kunnallisverotuloja on 86,2 %, kiinteistötuloveroja 7,6 % ja yhteisöverotuloja 6,2 %. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta yhteensä hieman yli 43 milj. euroa, mistä kunnallisveron osuus on n. 25 milj. euroa, kiinteistöveron osuus n. 8 milj. euroa ja yhteisöveron osuus n. 9,5 milj. euroa.

Valtionosuudet kasvoivat vain 0,4 %, ja olivat 28 % käyttötuloista, verotulot olivat 48 % ja toimintatuotot 24 % käyttötuloista. Käyttötulot kasvoivat 3,6 %. Käyttötuloista verotulojen osuus on lisääntynyt 1 % -yksiköllä edellisvuodesta ja valtionosuudet ovat vastaavasti pienentyneet. Korkein valtionosuus oli Rautavaaralla 4 895 €/asukas ja Vesannolla 4 571 €/asukas. Alhaisin valtionosuus oli Siilinjärvellä 1 229 €/asukas ja Kuopiolla 1 386 €/asukas.

Verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta Pohjois-Savon kunnat saivat 65,6 miljoonaa euroa (v. 2013 64 miljoonaa euroa). Pohjois-Savon kunnista vain Kuopio maksoi verotulojen tasausta n. 1,5 miljoonaa euroa.

Vuosikate oli kaikissa kunnissa positiivinen

Toimintatuottojen kasvusta ja toimintamenojen alentumisesta huolimatta toimintakate heikkeni edellisvuodesta 1,3 %. Parhaat toimintakatteet olivat Kuopiolla -4 769 €/asukas ja Siilinjärvellä -4 790 €/asukas. Heikoimmat toimintakatteet olivat Rautavaaralla -7 182 €/asukas ja Vesannolla -7 129 €/asukas.

Kuntien oma lainakanta kasvoi 13,2 % ja konsernilainat 9,3 %. Investointien bruttomäärä kasvoi vuoden 2013 150 miljoonasta eurosta vuoden 2014 295 miljoonaan euroon. Kuntien lainakantaa lisäsivät erityisesti Kuopion tekemät yhteensä190 miljoonan euron investoinnit, josta 118 milj. € oli yhtiöittämiseen liittyviä menoja.

Kuntien yhteinen vuosikate kasvoi edellisvuoden 64,1 miljoonasta eurosta 93,1 miljoonaan euroon, ja kaikkien kuntien vuosikate oli positiivinen. 14 kunnan vuosikate riitti poistoihin ja neljän kunnan vuosikate riitti nettoinvestointeihin. Parhaat vuosikatteet olivat Rautavaaralla 764 €/asukas, Sonkajärvellä 565 €/asukas, Rautalammilla 552 €/asukas ja Tuusniemellä 526 €/asukas. Heikoin vuosikate 0 €/asukas oli Juankoskella.

Tilikauden tulos parani

Pohjois-Savon kuntien tilikauden tulos parani huomattavasti vuoden 2013 -15,4 miljoonasta eurosta vuoden 2014 138,5 miljoonaan euroon. Suurin tekijä hyvään tulokseen ovat Savonia ammattikorkeakoulun ja Kuopion Energian Liikelaitoksen yhtiöittämiset. Kun yhtiöittämiset poistetaan tuloksesta, muuttuu esimerkiksi Kuopion ilmoittama 118 miljoonan euron ylijäämä 4 miljoonan euron alijäämäksi. Myös Varkauden 5,8 miljoonan euron ylijäämästä 4,3 miljoonaa euroa aiheutui Savonia-ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä. Varkauden tulokseen vaikutti myös 1,65 miljoonan euron valtionosuuden harkinnanvarainen korotus.

Viiden kunnan tulos oli alijäämäinen. Heikoin tulos oli Juankoskella -499 €/asukas ja paras Kuopiossa 1 097 €/asukas. Omavaraisuus on hyvä edellisen vuoden tapaan Leppävirralla 76,7 % ja Tuusniemellä 69,9 %. Kuudella kunnalla Kiuruvesi, Maaninka, Siilinjärvi, Rautalampi, Suonenjoki ja Juankoski omavaraisuus oli alle 50. Tiukat ajat jatkuvat Vuoden 2014 lopulla aikaisemmilta tilikausilta taseissa olevat kertymät olivat keskimäärin 658 €/asukas. Eniten kertynyttä ylijäämää on Rautavaaralla 2 874 €/asukas ja Tuusniemellä 1 831 €/asukas, kun taas eniten kertynyttä alijäämää on Juankoskella -2 036 €/asukas ja Pielavedellä -304 €/asukas. Pohjois-Savossa vain 3 kunnalla oli taseessa jäljellä kertynyttä alijäämää. Kertynyttä ylijäämää ei ole vielä merkittävästi käytettävissä tulevaisuuden haasteisiin, kun tuloksesta vähennetään yhtiöittämisistä johtuva tilapäinen hyvä tulos.

Konsernin kertynyttä alijäämää taseissa oli 11 kunnalla, mutta kaikissa kunnissa yhteensä konsernialijäämää oli -487 €/asukas.

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä vuodelta 2014 löytyy Pohjois-Savon liiton verkkosivuilta (ppt).

Lisätietoja
Kuntataloustyöryhmän puheenjohtaja, Lapinlahden kunnanjohtaja Marko Korhonen, p. 040 488 3011