Kuntaliiton johtava lakimies Mervi Kuittinen (vas.) ja toimitusjohtaja Jari Koskinen vaihtoivat ajatuksia Rautavaaran kunnanjohtaja Unto Murron (oik.) ja maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Leskisen kanssa.

Pohjois-Savon kuntapäivässä perjantaina valettiin uskoa siihen, että tulevaisuuden kunnilla on merkittävä rooli elinvoiman, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, kunnan vastuulla olevien palvelujen järjestämisen sekä osallisuuden ja uuden, elävän paikallisuuden vahvistamisessa.

Kuopiossa vieraillut Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen muistutti, että kuntien uudistustyö ei saa jäädä mittavan maakuntauudistuksen varjoon.

– Kunnat voivat tulevaisuudessa olla jotakin muuta kuin pelkästään nykyiset kunnat vähennettyinä sote-asioilla, hän totesi.

Pohjois-Savon maakuntajohtajan Jussi Huttusen mielestä kuntien johtamisessa onkin tarve palata osin jo unohtuneisiin peruasioihin.

– Niitä ovat elinkeino- ja työllisyyspolitiikka, asuntotuotanto ja -politiikka ja ennakoiva maanhankinta. Perusopetus-, päivähoito-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö eivät nekään ole vähäpätöisiä tehtäviä, Huttunen muistutti.

Hänen mukaansa uusi kuntaorganisaatio tulee ajatella enemmän kehittäjäorganisaatioksi kuin vain palveluorganisaatioksi.

– Uudistuksen onnistuessa uusi tulevaisuuden kunta voi tarjota päättäjille, virkamiehille ja ennen kaikkea kuntalaisille uusia mahdollisuuksia nykyistä motivoivampaan oman yhteisön kehittämiseen.

Huttunen esitti Koskiselle, että Kuntaliitto ottaisi uusien maakuntien verotusoikeuden ja laajemminkin rahoituslain ja -pohjan muodostumisen selvittämisen tehtäväkseen. Se sopisi hyvin Kuntaliiton edunajamistehtäväksi. Sen selvittäminen ei saisi hautautua myöhempään ajankohtaan.

– Kuntaliitto suhtautuu maakuntaverotukseen myönteisesti, Koskinen vastasi.

Kuntapäivän materiaalit