POHJOIS-SAVON KEHITYS KOKO MAATA PAREMPAA

Alkuvuoden 2016 tiedot antavat viitteitä siitä, että Pohjois-Savon talouskehityksessä on tapahtunut käänne parempaan. Koko maassa kehitys on ollut aavistuksen heikompaa. Yritysten liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 3,0 %, koko maassa kasvua oli 1,5 %. Koko maassa liikevaihto laski vuosina 2013-2015. Pohjois-Savossa vuodet 2014-2015 olivat jo maltillisen kasvun vuosia. Pohjois-Savossa viennin arvo kääntyi kasvuun vuonna 2015 ja maltillinen kasvukehitys on jatkunut myös alkuvuonna 2016, jolloin kasvu oli 1,4 %. Koko maassa alkuvuonna vientikehitys jatkui heikkona, laskua oli -2,7 %. Palkkasumman kasvu jatkui tammi-kesäkuussa maltillisena 1,8 %:ssa.

Väestötiedot tammi-elokuulta näyttävät, että vuodesta 2016 on tulossa toinen heikko vuosi väestökehityksen osalta. Tammi-elokuussa Pohjois-Savon väestö väheni 278 henkilöllä, kun koko vuoden 2015 väestötappio oli sama. Alkuvuoden heikon väestökehityksen taustalla on Ylä-Savon ja Koillis-Savon kehitys.

Liikevaihdossa piristymisen merkkejä

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi maakunnassa 3,0 % edellisvuodesta. Koko maassa kasvua oli 1,5 %. Alkuvuoden kehityksen jatkuessa vuodesta 2016 olisi tulossa vahvin kasvun vuosi sitten 2012. Tässä raportissa seurannassa olevista toimiloista eniten liikevaihto kasvoi mekaanisen puutuoteteollisuuden alalla (4,3 %), jossa kasvu on pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Metalliteollisuudessa liikevaihto kasvoi maltillisemmin (1,3 %). Koko teollisuuden liikevaihto kasvoi 1,7 %, kun koko maassa laskua oli -1,2 %. Kaupan liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa (2,7 %) ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012.

Seututasolla liikevaihdon veturina oli Ylä-Savo, jossa liikevaihto kasvoi 6,7 %. Sisä-Savossakin liikevaihtokehitys oli positiivinen, kasvua 5,8 %. Kuopion seudulla kasvua oli 3,4 % ja Varkauden seudulla laskua -2,0 %. Koillis-Savossa liikevaihto heikkeni merkittävästi (-11,5 %).

Viennissä maltillista kasvua

Pohjois-Savossa viennin arvo kasvoi alkuvuonna 1,4 %, mutta koko maassa se väheni -2,7 %. Viennin veturina oli mekaaninen puutuoteteollisuus, jossa kasvua oli 9,0 % (koko maassa 2,7 %), mutta koneissa ja metallituotteissa vienti väheni -4,4 %. Viennissä yritysryhmien erot ovat suuria, jotkut menestyvät hyvin, osa kärsii maailman investointilamasta.

Ylä-Savossa viennin kasvu oli 20,1 % ja Sisä-Savossa jopa 26,8 %. Ylä-Savon kehityksen taustalla on vahva kone- ja metalliteollisuus ja Sisä-Savossa puutuoteteollisuus. Kuopion seudulla vienti heikkeni -4,0 %, Varkauden seudulla laskua oli -13,0 %. Varkauden seudulla energiateknologian vienti on vähentynyt maailmanmarkkinoiden kasvun hidastumisen vuoksi.

Palkkasumman kasvu koheni alkuvuonna 2016

Tammi-kesäkuussa 2016 palkkasumma kasvoi Pohjois-Savossa (1,8 %) ja koko maassa (1,2 %) vuoden takaisesta. Pohjois-Savossa ja koko maassa kehitys on kuitenkin vielä pitkän ajan keskiarvon alapuolella, mutta parempaa kuin vuosien 2014 ja 2015 noin 1,0 % kasvu. Puutuoteteollisuudessa palkkasumma kasvoi 2,8 % viennin ja liikevaihdon piristymisen vanavedessä. Alan palkkasumma on kasvanut viimeksi vuonna 2012. Palkkasumma kasvoi myös kaupassa ja matkailussa, Pohjois-Savossa 1,4 % ja koko maassa 1,7 %. Metalliteollisuudessa palkkasumma laski -2,1 %, koko maassa -3,2 %.

Palkkasumman kasvu parani muilla seuduilla paitsi Varkaudessa (-0,5 %) ja Koillis-Savossa (-5,8 %). Kasvua oli Kuopion seudulla 3,0 %, Ylä-Savossa 0,4 %, ja Sisä-Savossa 2,6 %.

Työllisyyden kehitys huonomman vuoden jälkeen kääntynyt taas positiivisempaan suuntaan

Vuoden 2015 lopussa Pohjois-Savon työttömyysaste oli Tilastokeskuksen tietojen mukaan 9,9 %, koko maan työttömyysasteen ollessa 9,6 %. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana työttömyys laski aavistuksen, 9,6 %:iin, kun taas toisen neljänneksen aikana työttömyysaste nousi 10,6 %:iin. Työttömien osuus työvoimasta lähti Pohjois-Savossa laskuun maaliskuussa 2016 ja on sen jälkeen tasaisesti, mutta erittäin maltillisesti laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, kausivaihtelut huomioiden. TEM:n työnvälitystilaston mukaisia työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistossa v. 2015 keskimäärin 15 838 eli 14 % työvoimasta. Kokonaisuudessaan Pohjois-Savon työttömyyden kehitys seuraa koko maan kehitystä, jääden niukasti valtakunnan keskitason alapuolelle.

Lisätietoja antavat:

Pohjois-Savon liitto

Sepänkatu 1, Kuopio, PL 247, 70101 Kuopio

aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen

e-mail: jari.jaaskelainen(at)pohjois-savo.fi

puh. +358 44 7142 626

aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen

e-mail: teemu.juntunen(at)pohjois-savo.fi

puh. +358 44 7142 670

Pohjois-Savon ELY-keskus

Kallanranta 11, PL 2000, 70101 Kuopio

Yksikön päällikkö, Yrittäjyys ja Osaaminen

e-mail jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

puh. 0295 026 552

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus syksy 2016 (17.10.2016)