Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, mutta vuosi 2016 antaa merkkejä paremmasta. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 3,5 %, koko maassa 2,4 %. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa. Viennin arvo lisääntyi Pohjois-Savossa 3,7 % ja koko maassa laski -0,6 %. Yritysten maksamien palkkojen määrä kääntyi 2,4 % kasvuun, koko maassa 1,5 %.

Ylä-Savon liikevaihto 2016 kiihtyi 5,2 % kasvuun ja Sisä-Savo + alue ylsi 4,9 %:iin. Kuopion seudulla kasvu oli 3,6 % ja Varkaudessa 2,3 %. Liikevaihto laski vain Koillis-Savossa -6,5 %. Vuosien 2006-2016 välisenä aikana nopeinta liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savo + -alueella (3,5 %/v), Kuopion seudulla (3,0 %/v) ja Ylä-Savossa (2,9 %/v). Varkauden seudulla vuosikasvu on ollut -1,2 %/vuosi ja Koillis-Savossa 0,9 %/vuosi. Koko maassa 2006-2016 vuosikasvu oli 2,0 %/vuosi

Liikevaihto kasvoi lähes kaikilla aloilla

Ainoastaan kemianteollisuuden (-10,3 %), paperiteollisuuden (-5,6 %) ja yrityspalveluiden (-0,2 %) liikevaihto laski. Liikevaihdon kasvun vetureina olivat mekaaninen puutuoteteollisuus, rakentaminen ja sähkötekninen valmistus noin 10 % kasvullaan. Myös metalliteollisuuden liikevaihdon kasvu jatkoi hyvällä 5 % tasolla. Alan suurin ryhmä on metallituotteiden ja koneiden laitteiden valmistus (1,16 Mrd. €), missä kasvua oli 4,5 %. Koko maassa metalliteollisuuden liikevaihto supistui viidettä vuotta peräkkäin, viime vuonna -0,5 %. Elintarviketeollisuudessa liikevaihto kasvoi 5,5 %, kun vuonna 2015 liikevaihto laski -4,2 %. Koko maassa alan liikevaihto laski -1,2 %, kolmatta vuotta peräkkäin. Kaupan alalla parin heikomman vuoden jälkeen liikevaihto nousi 2,2 %. Koko maassa kehitys on ollut samansuuntainen, mutta aavistuksen heikompi.

Vientiyrityksillä hyvä loppuvuosi, Ylä-Savon viennin arvo ohitti Kuopion seudun

Viime vuonna Pohjois-Savon viennin vetureita olivat sahatavara (+ 15 %) ja metalliteollisuus (5,3 %). Lisäksi terveysteknologian vienti kasvoi voimakkaasti (+12,3 %) mutta alan viennin arvo on alhainen verrattuna muihin aloihin. Elintarvikkeiden vienti on kääntynyt muutaman heikomman vuoden jälkeen kasvuun, viime vuonna kasvua kertyi 4,5 %. Metalliteollisuuden vienti kasvoi viime vuonna Pohjois-Savossa 5,3 % ja laski koko maassa -2,6 %. Energiateknologian vienti laski kolme vuotta peräkkäin, mutta viime vuonna kasvua kertyi 4,8 %. Koko maassa alan heikko vientikehitys jatkui. Terveysteknologian vienti laski Pohjois-Savossa kolme vuotta, mutta viime vuonna kasvua kertyi 12,3 %. Koko maassa ala on kasvanut useana vuonna peräkkäin.

Teollisuuden viennin arvo on suurin Ylä-Savon seudulla, viime vuonna vienti kasvoi 9,9 %. Ylä-Savo ohitti viime vuonna teollisuuden viennissä Varkauden, jossa vienti kasvoi 3,9 %. Kuopion seudulla vienti heikkeni -9,2 %. Sisä-Savossa vienti kasvoi jopa 16,6 %. Koko viennin arvossa Ylä-Savo nousi seuduista kärkeen ohi Kuopion seudun. Viennin arvo Ylä-Savossa on 567 milj.€, Kuopion seudulla 552 milj.€, Varkauden seudulla 491 milj.€. Sisä-Savo + alueella viennin arvo on 183 milj.€.

Palkkasumma kasvoi Koillis-Savon seutua lukuun ottamatta

Palkkasumma kääntyi Pohjois-Savossa 2,4 % kasvuun parin heikomman vuoden jälkeen. Viime vuonna yritysten maksamat palkat vähenivät vain Koillis-Savossa (-4,6 %).

Kuopion seudun palkkasumma nousi 3,5 % rakentamisen 7,7 % kasvun siivittämänä. Ylä-Savossa jäätiin viime vuonna palkkasumman kasvussa jälkeen pitkä ajan 2,5 % vuosikasvusta, mutta palkkasumma kasvoi kuitenkin 1,1 %. Palkkasumma kasvoi nopeasti sahatavarassa (13,1 %) ja rakentamisessa (7,2 %), selvästi keskimääräistä vuosikasvua paremmin. Näiden alojen liikevaihto kasvoi myös nopeasti.

Varkauden seudulla kaikkien toimialojen palkkasumman määrä säilyi alueen keskimääräisen vuosikasvun tasossa (0,6 %). Merkittävimmin palkkasumma kasvoi sahatavarassa (7,3 %) ja kuljetuksessa (9,5 %). Iso osa alan palkkasumman kasvusta selittyy seudulla tehdyistä noin 300 M€ investointien työllisyysvaikutuksista. Tehdyt investoinnit ovat ilmeisesti heijastuneet myös lisääntyneisiin kuljetuksiin. Sisä-Savossa palkkasumman kasvu on pitkällä aikavälillä ollut 2,0 %, melko lähellä maan ja Pohjois-Savon keskimääräistä kasvua, viime vuonna kasvua oli 2,1 %.

Väestötappio lisääntyi hieman

Pohjois-Savon väestö väheni vuoden 2016 aikana -420, kun vuosi sitten menetys oli -295. Muuttoliike maan sisällä oli tappiolla -142 henkeä, vuotta aikaisemmin muuttoliike oli tasapainossa. Sen sijaan siirtolaisten muuttovoitto kasvoi 441:een edellisen vuoden 283:stä. Näin koko muuttoliike oli Pohjois-Savossa plussalla 299 henkeä.

Työllisyydessä tapahtui positiivinen käänne maaliskuussa

Työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Savon TE-toimistoissa vuonna 2016 keskimäärin 15 189. Vuoden takaiseen verrattuna laskua oli 4,1 prosenttia. Työttömien osuus työvoimasta oli vuoden aikana keskimäärin 13,4 %. Vielä vuonna 2015 tapahtunut työttömyyden nousu kääntyi laskuun maaliskuussa 2016. Työvoimatutkimuksen mukaan Pohjois-Savon työllisyysaste nousi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen jälleen paremmalle uralle. Työllisyysaste oli 67,0 % (+1,4 %). Työllisyysaste on nyt noin vuoden 2014 tasolla ja edelleen selvästi itäisen Suomen korkein.

Työttömyyden rakenne vaikeutui koko vuoden 2016 ajan. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 8 % edellisvuodesta. Nyt kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on hidastunut ja näyttäisi että, yleisen työllisyyden parantuessa myös pitkäaikaistyöttömyys kääntyy laskuun.