Pohjois-Savon liitto on myöntänyt lähes 400 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea luovien alojen kehittämishankkeelle.

Savonia-ammattikorkeakoulun vetämässä Luova Veto! -hankkeessa nostetaan luovien alojen, taiteen ja kulttuurin toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on kasvattaa alan liiketoimintaa, työllisyyttä ja kansainvälistymistä yritysten, yhdistysten ja julkisten organisaatioiden välisenä uudenlaisena yhteistyönä.

Hankkeessa on mukana pohjoissavolaisia luovien alojen organisaatioita, yhdistyksiä ja yrityksiä arkkitehtuurin, elämysteollisuuden, median, mainonnan, muotoilun, pelialan, kuvataiteen, musiikin esittävän taiteen ja elokuva-alan alueilta.

Maakunnat ovat panostaneet luoviin aloihin eri tavoin. Pohjois-Savossa alan EU-rahoitus on ollut noin puolet valtakunnallisesta keskitasosta ollen parin prosentin luokkaa.

– Luovien alojen kasvuyritykset ja toimijat tarvitsevat uusia maakunnallisia tukirakenteita ja monitoimijaista yhteistyötä. Niillä on välitön yhteys luovien alojen ja kulttuurin aluetalous- ja työllisyysvaikutuksiin, kertoo Raisa Leinonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.