Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Savon koulutuskuntayhtymä ovat käynnistämässä yhteistä biotalouden kehittämishankekokonaisuutta osaamisen kehittämiseksi ja toimintaympäristöjen vahvistamiseksi. Tavoitteena on koota osaamis- ja tutkimusverkosto, joka palvelee tehokkaasti yritysten ja muiden toimijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarpeita sekä lisää yhteistyön vaikuttavuutta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Biosfääri-hankkeen keskeisimpiä teemoja ovat maatalouden kierrätyslannoitevalmisteen kenttäkokeet, biohiilen ja tisleiden valmistus siirrettävällä hidaspyrolyysilaitteistolla sekä biotuotteiden turvallisuus ihmiselle ja ympäristölle.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti tänään puoltaa Biosfääri-hankekokonaisuudelle 1,2 miljoonan euron EU-rahoituksen myöntämistä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kokonaiskustannukset ovat noin 1,6 miljoonaa euroa.

Teknologia digitalisoituu

Toisen asteen ammatillinen koulutus on kokenut viime vuosien aikana nopeasti tapahtuneita muutoksia. Koulutus on painottunut yhä enenevissä määrin suoraan yrityksissä tapahtuvaksi toiminnaksi, nuoret ikäluokat ovat pienentyneet sekä oppilaitosten resurssit vähentyneet myös Pohjois-Savon alueella. Nämä eri muutokset ja kehityssuunnat ovat saaneet aikaan toisen asteen koulutukselle kehityspaineita.

Savon koulutuskuntayhtymän Teknologia digitalisoituu -investointihankkeen avulla vastataan näihin maakunnan toisen asteen koulutuksen kohtaamiin muutoshaasteisiin. Taustalla toimii toisen asteen opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen nykyaikaisin laitehankintojen avulla. Investointihankkeen kehittämistoiminnan keskiössä ovat simulaatio- ja virtuaalioppimisympäristöjen kehittäminen, mikä mahdollistaa opetuksen toteuttamisen suhteellisen helposti ajasta ja paikasta riippumattomasti ympäri Pohjois-Savoa.

Ammatillisen opetuksen lisäksi hankkeessa kehitettävät oppimisympäristöratkaisut sekä kehittämistoiminnan ympärille muodostuva yritysyhteistyö tarjoavat yritysten henkilöstöille mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen suoraan työpaikoilla ilman erillisiä opetustiloja.

Hankkeen avulla kehitettävät oppimisympäristöt keskittyvät etenkin kone- ja energiatekniikan sekä teollisen pintakäsittelyn toimialoille. Hankkeen hakijana toimii Savon koulutuskuntayhtymä ja se tukee myös Savonian ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston teknologia-alojen koulutusta.

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa kahden miljoonan euron hankkeelle 1,4 miljoonaa euroa EAKR-tukea.


Lisätietoja antavat:
Biosfääri: Harri Auvinen, tutkimuspäällikkö, Savonia ammattikorkeakoulu, p. 044 785 6923
Teknologia digitalisoituu: Hannu T. Miettinen, projektipäällikkö, Savon ammattiopisto, p. 044 785 4211