Talouden kasvu on viime vuodet ollut vaisua, moni toimiala ja yritys on menettänyt asemiaan, vaikka myös iloista kasvua on nähty. Viime vuonna yritysten liikevaihto kasvoi Pohjois-Savossa 1 prosentilla, koko maassa se laski -1 prosenttia. Maakuntien välisessä vertailussa Pohjois-Savo oli kärkijoukossa.

Viennin arvo lisääntyi Pohjois-Savossa 3 prosenttia ja koko maassa laski yhtä paljon. Yritysten maksamien palkkojen määrä ei viime vuonna maakunnassa kasvanut (+0,2 %), koko maassa päästiin 0,9 %:n kasvuun, mikä sekin on vain kolmasosa pitkän ajan keskimääräisestä vuosikasvusta.

Varkauden seudulla liikevaihto kääntyi 2,9 % kasvuun ja Sisä-Savo+ alue ylsi 2,0 prosenttiin. Kuopion seudulla kasvu oli 0,6 (laskua edellisenä vuotena) ja Ylä-Savossa 0,3 %. Liikevaihto laski vain Koillis-Savossa -0,3 %. Vuosien 2005–2015 välisenä aikana nopeinta liikevaihdon kasvu on ollut Sisä-Savo+ alueella (3,8 %/v), Ylä-Savossa (2,6 %/v) ja Kuopion seudulla (2,5 %/v).

Sisä-Savo+ alue on sama kuin Savogrow Oy:n toiminta-alue (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Keitele ja Pielavesi).

Kasvun vetureita koneteollisuus, koneiden asennus, yrityspalvelut, puutuotteet ja matkailu

Osa koneteollisuuden yrityksistä oli viime vuonna niin kovassa kasvussa, että veti koko alan 6 % vuosikasvuun. Samoin energia- ja prosessilaiteteollisuudessa kasvu oli jakaantunut kasvajiin ja kasvua odottaviin. Erityisesti Varkauden seudun teolliset investoinnit ovat nostaneet koneiden asennustyön yli 10 %:n kasvuun. Myös osa matkailuklusterin kasvusta johtuu keikkatyöntekijöiden majoittamisesta. Yrityspalveluiden kasvusta osa voi olla peräisin investoinneista, mutta sen lisäksi alalle on tullut uusia innostavia teknologiayrityksiä. Viime vuonna puutuotteissa oli vaihteeksi kasvun vuoro.

Kasvu oli heikkoa terveysteknologiassa, kaupassa, elintarviketeollisuudessa, kuljetuksessa ja osin energiatekniikassa

Terveysteknologia on menettänyt liikevaihtoaan kolme vuotta peräkkäin, viime vuonna -9 %. Ala oli vuosia maakunnan nopeimmin kasvava. Myös kaupalla sekä kuljetuksella ja teleliikenteellä on kolme heikkoa vuotta. Viime vuonna kaupan liikevaihto laski -1,8 % ja kuljetuksen ja teleliikenteen -2,0 %. Elintarviketeollisuuden melko hyvä pitkän ajan kasvu kääntyi viime vuonna -1,9 % laskuun.

Teollisuuden ja palveluiden vienti kasvoi Pohjois-Savossa, laski koko maassa

Pohjois-Savossa vienti kasvoi metsäteollisuudessa, puutuotteissa +2,7 % ja sellu- ja paperituotteissa +6,0 %. Myös muun teollisuuden (merkittävin kemia) vienti lisääntyi 3,9 %. Koneiden ja metallituotteiden vienti väheni 3,4 %, vaikka alan sisällä oli myös menestyjiä.

Elintarvikkeiden vienti on kahden vuoden aikana vähentynyt kolmasosalla (lähes 24 M€), viime vuonna viennin arvo laski -16 % ja toissa vuonna -21 %. Koko maassa menetys viime vuonna oli -9 % ja toissa vuonna vajaa -3 %. Pohjois-Savo on kärsinyt vientiongelmista muuta maata enemmän. Elintarvikkeiden, varsinkin maitotuotteiden viennin vaikeutuminen on heikentänyt myös maatalouden kannattavuutta Pohjois-Savossa. Tässä seurannassa maa- ja metsätaloudesta ei saada tilastoja.

Suurimmat suhteelliset viennin menetykset ovat olleet terveysteknologiassa ja energiatekniikassa. Terveysteknologia on menettänyt kolmen vuoden aikana viennin arvosta -40 % (-13,6 M€) ja energiateknologia -47 % (-261 M€). Koko maassa terveysklusterin vienti on kasvanut joka vuosi, energiaklusterin vienti on vähentynyt.

Palkkasumman kasvu oli heikkoa

Palkkasumman kasvu on ollut heikkoa vuoden 2012 jälkeen. Viime vuonna yritysten maksamat palkat jopa vähenivät Ylä-Savossa (-0,7 %) ja Kuopion seudulla (-0,2 %). Seurantakaudella näin ei Kuopion seudulla ole aikaisemmin käynyt. Maakunnassa laskua oli elintarvike- ja metsäteollisuudessa, kuljetuksessa ja teleliikenteessä, terveysteknologiassa ja matkailussa. Metalliteollisuudessa ja tietojenkäsittelyssä oli kasvua.

Palkkasumma kasvoi parhaiten Varkauden seudulla (2,2 %) tehtyjen investointien ansiosta. Kovimmassa kasvussa olivat rakentaminen, asentaminen, majoituspalvelut, kauppa ja metalliteollisuus. Toiseksi parasta kasvu oli Sisä-Savossa metalliteollisuuden ja kaupan vetämänä.

Väestömäärä kasvoi 2011-2013, nyt vähän laski

Pohjois-Savo on ollut muuttovoittoinen vuodesta 2011 alkaen. Viime vuonna muuttovoiton määrä oli puolet (283) aikaisemmista vuosista, joten väestömäärä vähän väheni 278. Talous- ja työllisyyskasvun hidastuminen näkyy myös väestökasvun mahdollisesti väliaikaisena pysähtymisenä.

Työllisyys heikkeni ja työttömyys kasvoi vuoden 2015 aikana

Työttömiä työnhakijoita oli viime vuonna keskimäärin 15 838, määrä kasvoi vuodessa 9,8 %. Työttömyysaste oli keskimäärin 14,0 %. Työttömien määrä lisääntyi varsinkin Kuopion seudulla. Työttömyys on kasvanut kaikilla ammattialoilla, teollisuuden lisäksi asiantuntijatyössä, kaupassa ja sote-alalla. Työllisyysaste laski 65,6 %:iin, mikä on vuoden 2012 tasolla, kuitenkin selvästi Itä-Suomen parhaalla tasolla.

Pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Kuitenkin vuoden 2015 lopulla ja 2016 alussa työttömyyden kasvu on pysähtynyt Kuopion seudun ulkopuolella, irtisanomisten määrä on pysynyt alhaisena ja avointen työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaa vielä kasvua.