Pohjois-Savon maakuntahallitus arvostelee Suomea näköalattomuudesta EU-koheesiopolitiikan linjausten valmistelussa ja kaipaa siihen kunnianhimoisempaa ja osallistavampaa otetta.

Nykyinen toimintatapa, jossa korostetaan lähinnä toimivaltaisten ministeriöiden roolia aluepolitiikan yksityiskohtaisessa linjaamisessa, on aikansa elänyt.

Tulevaisuudessa EU:n koheesio- eli aluepolitiikan keskiöön Suomessa nousevat uudet maakunnat, joten rahoituskin pitäisi kytkeä entistä tiiviimmin ja laajemmin aluelähtöiseen kehittämiseen. Se johtaa myös varojen käytön vaikuttavuuden paranemiseen. Samaa ovat korostaneet myös Euroopan komissio ja OECD omissa linjauksissaan.

Pohjois-Savo vaatii muiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa yhteisrintamassa EU-rahoituksen painopisteen siirtämistä suurimmilta nettosaajamailta nettomaksajien suuntaan. Käytännössä se tapahtuu muun muassa kasvattamalla hankkeiden omarahoitusta ja karsimalla perinteisiä infrahankkeita korkeimman tukitason maissa.

Maakuntahallitus muistuttaa, että koheesiorahoitus on pohjoisen harvaan asutuille maille elintärkeä. Tästä syystä Suomen tulee asettaa neuvottelutavoitteensa siten, että maakuntien rakennerahastosaanto ei ainakaan alene nykyisestä.

Lisäksi valtion pitäisi pysäyttää nykyinen kehityssuuntaus, jossa kotimainen innovaatiorahoitus keskittyy entistä selvemmin pääkaupunkiseudulle ja muille suuremmille keskusseuduille.