Euroopan komissio on valinnut Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat mukaan elinkeinojen murroksen pilottihankkeeseen (ELMO). Valittujen alueiden joukkoon kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Espanjan Cantabria, Keski-Ranska, Ranskan Grand-Est, Iso-Britannian Suur-Manchester sekä Slovenia ja Liettua.

Pohjois-Savo, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo tulevat pilotin aikana tiivistämään yhteistyötään. Pilotilla edistetään maakuntien älykästä erikoistumista nostamalla esiin koko alueen yhteisiä teemoja ja kohdistamalla niiden kehittämiseen tarvittavia toimenpiteitä. Kohteita ovat tulevaisuuden työpaikkojen valmistelu, innovaatiotoiminnan laajentaminen, vähähiilinen talous sekä yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen. Pilotti antaa uusia eväitä myös kansainvälistymiseen.

Tämän vuoden aikana pilotissa valmistellaan Itä- ja Pohjois-Suomelle yhteinen tulevaisuusstrategia. Komission nimeämät ja OECD:n asiantuntijat tarjoavat alueille räätälöityä asiantuntijatyötä 200 000 euron arvosta. Vuonna 2019 keskitytään strategian toimeenpanoon, johon on mahdollista saada komissiolta tukea 300 000 euroa.

– Aktiivinen osallistuminen pilottiin tarjoaa Itä- ja Pohjois-Suomelle hyvän mahdollisuuden tuoda esille alueen kehittämistarpeita ja tuloksia EU:n suuntaan. Se on avainpaikka vaikuttaa myös tulevaan koheesiopolitiikkaan. Työllä parannetaan Itä- ja Pohjois-Suomen tunnettuutta ja tuetaan sen brändin rakentamista, kertoo ohjelmapäällikkö Soile Juuti Pohjois-Savon liitosta.

ELMO-pilotti on esillä elokuun lopulla Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntien huippukokouksessa, jonne tulee myös EU:n komissiosta DG Region edustajia sekä OECD:n asiantuntijoita.

– Huippukokouksessa valitaan ne yhteiset strategiset prioriteetit, joiden pohjalta varsinaista strategiaa lähdetään työstämään, Juuti kertoo.

Pohjois-Savon maakuntahallitus sai maanantaina tilannekatsauksen pilottihankkeesta.