Digitalisaatio on nousemassa entistä tärkeämpään asemaan Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2016–2017. Suunnitelmassa linjataan EU- ja kansallisten varojen käyttöä sekä esitetään maakunnan tärkeimmät edunajamisasiat.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä kävi maanantaisessa kokouksessaan evästyskeskustelun suunnitelman painotuksista.

– Aluetalouden kannalta digitalisaatiossa on suuret mahdollisuudet. Esimerkiksi yritykset, oppilaitokset ja kunnat voivat saavuttaa merkittävää kilpailukykyä liiketoiminnassa, digioppimisessa ja sähköisissä palveluissa, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Seppo Kääriäinen ynnää evästyksen sisältöä.

Digitalisaation avulla on tarkoitus seuraavien vuosien aikana uudistaa maakunnan tutkimus- ja tuotekehitysympäristöjä.

– Yrityksiä palvelevat korkean teknologian t&k-ympäristöt tukevat sekä yritystemme kansainvälistymistä että kansainvälisten investointien saamista maakuntaan.

Yhteistyöryhmä patistaa hallitusta perkaamaan huolella kaikki säädökset, jotka ylipäätään haittaavat yritysten toimintaa.

– Pk-yritystoiminnan edistäminen on keskeisessä roolissa aluekehittämisessä. Kansallisesti liian tiukoilla tulkintaohjeilla vaikeutetaan yritysten toimintaympäristöjen kehittämistä. Kaikista tiukoista ohjeista tulee luopua ja on mahdollistettava joustava EU-tason tulkinta, sanoo Kääriäinen.

INKA-rahat biotalouteen

Yhteistyöryhmä kannattaa maakuntaliittojen yhteisesitystä ns. INKA-rahoituksen kohdentamisesta biotalouden ja digitalisaation aluelähtöiseen toteuttamiseen.

Hallitusohjelmassa lakkautettu Tekes-rahoitteinen INKA-ohjelma tulee vapauttamaan Suomen rakennerahastovaroja uuteen käyttöön 50 miljoonan euron edestä.

Maakuntaliitot esittävätkin rahoituksen uudelleenkohdentamista siten, että se jaettaisiin puoliksi Itä- ja Pohjois-Suomen ja Etelä- ja Länsi-Suomen kesken. Liittojen mielestä raha tulisi kohdentaa eritoten hallitusohjelman kärkihankkeiden alue- ja kaupunkilähtöiseen toteuttamiseen bio- ja kiertotaloudessa ja digitalisaatiossa.

Lakkautetussa Innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena oli synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

Lisää palkkatukirahaa nuorten työllistämiseen

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti puoltaa 1,5 miljoonan euron rahoituksen myöntämistä Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoimalle Nuoret duuniin 2017 -hankkeen rinnakkaishankkeelle.

Rinnakkaishankkeen kautta asiakasyritysten käyttöön ohjautuu 1 250 000 euroa palkkatukirahaa nuorten työllistämiseen. Lisäksi hankkeen nuorten ammattitaitoa parantaviin korttikoulutuksiin sekä yrittäjyyttä edistäviin toimiin varataan 250 000 euroa.

Rinnakkaishanke tukee omalta osaltaan Nuoret duuniin -hankkeen tavoitetta maakunnan nuorisotyöttömyyden puolittamiseksi vuoden 2014 tasosta vuoden 2017 loppuun mennessä.

Nuoret duuniin -hanke alkoi viime huhtikuussa. Tähän mennessä 50 kampanjayritykseen on työllistynyt 461 nuorta vähintään kahden kuukauden mittaisiin työsuhteisiin.