Savonia-ammattikorkeakoulun hanke on hyväksytty mukaan EU:n Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelmaan. Kansainvälisessä WaterPro-hankkeessa kehitetään harvaanasutuille pohjoisille seuduille sopivia ja edullisia käsittelymenetelmiä ravinteiden poistoon ja kierrätykseen valumavesistä.

WaterPro-hankkeen avulla varaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin sademäärän ja lämpötilojen muutoksiin ja niiden vaikutuksiin erityisesti maatalouden ja kaivannaistoiminnan valumavesissä.

Yhteensä 26 partnerin muodostamassa yhteistyökonsortiossa on mukana asiantuntijoita ja koekohteita Suomesta, Ruotsista, Islannista, Irlannista, Pohjois-Irlannista, Skotlannista ja Färsaarilta.

Koekohteista kaksi sijaitsee Lapinlahdella.

– Kirmanjärvellä tullaan alustavan suunnitelman mukaan tutkimaan maatalouden valumavesiä ja Paroc Oy:n louhoksella kaivannaistoiminnan valumavesiä, kertoo projektipäällikkö Arja Ruokojärvi Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Suomesta hankkeessa mukana ovat mm. Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Savon liitto, ProAgria Pohjois-Savo, NanoGeo Finland Oy ja Tulikivi Oyj.

WaterPron kokonaisbudjetti on noin kaksi miljoonaa euroa ajalla 1.4.2016–28.2.2019.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Arja Ruokojärvi, Savonia-ammattikorkeakoulu, arja.ruokojarvi@savonia.fi
044 785 5569

Tutkimuspäällikkö Eero Antikainen, Savonia-ammattikorkeakoulu, eero.antikainen@savonia.fi
044 785 6325