Pohjois-Savon maakuntahallitus päätti tänään kokouksessaan, että sote-uudistuksen valinnanvapauskokeilua haetaan laajennettavaksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueelta koko maakuntaan. Palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin kokeilut voisivat käynnistyä jo kuluvan vuoden lopulla tai 2018 alussa.

Palveluseteliä on kokeiltu tämän vuoden ajan Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Asiakkaat ovat voineet valita vapaasti terveyskeskustasoisten palvelujen tuottajan ja maksaa käynnin palvelusetelillä.

Toinen kokeilu koskisi henkilökohtaista budjettia. Se on rahasumma, jonka puitteissa paljon palveluja tarvitseva asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmassa määritellyt palvelut.

Kasvuhakuisuutta ja vetovoimaa

Maakuntahallitus käsitteli luonnosvaiheessa olevaa maakuntasuunnitelmaa. Se sisältää tärkeimmät strategiset valinnat, joilla maakunta saadaan kestävälle kasvu-uralle sekä työpaikkojen että asukasmäärän suhteen. Uusi väestötavoite vuonna 2040 on 278 000 asukasta.

Maakunnan kehittämisen kärjet löytyvät edelleen kone- ja energiateknologiasta, puunjalostuksesta ja elintarviketuotannosta, mutta matkailuliiketoiminta nostetaan nyt ensimmäistä kertaa niiden rinnalle. Hyvinvointiteknologia sekä vesi- ja biojalostusosaaminen ovat uudet nousevat kasvualat.

Maakuntahallitus pitää hyvinä suunnitelmassa kuvattuja toimenpiteitä, joilla pyritään huomioimaan seutujen ja yritysten erilaiset vahvuudet. Seutujen vetovoima vaikuttaa suoraan muun muassa osaavan työvoiman saatavuuteen.

Maakuntavaltuusto ruotii maakuntasuunnitelman linjauksia seuraavan kerran seminaarissa 12.–13. lokakuuta.

Tukea neljälle hankkeelle

Maakuntahallitus päätti myöntää kehittämisrahaston tukea kolmelle hankkeelle. Mansikka ry:n Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke sai 45 180 euroa, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Lakeland-matkailuhanke 20 000 euroa ja Pohjois-Savon maakunnan ICMT-hanke 18 709 euroa.

Iisalmen kaupungin Soinlahti-bioteollisuuslaakson kehittämishankkeelle myönnettiin 34 608 euroa alueelliset innovaatiot ja kokeilut -tukea (AIKO).

Maakuntahallitus nimesi kuntataloustyöryhmän toimikaudeksi 2017–2021. Ryhmään valittiin Juha Piiroinen (pj), Ari Sopanen, Pekka Takkinen, Toni Vainikainen, Helena Pitkänen, Kari Janhonen, Tarja Säisä, Jouni Toppinen, Pia Pentikäinen ja Kaija Kämäräinen (siht).

Maakuntahallitus asetti myös liikennejärjestelmätyöryhmän valtuustokaudelle 2017–2021. Työryhmään kuuluvat Satu Härkönen (Taksiliitto), Jukka Haavikko, (Linja-autoliitto), Jouni Bergroth (SKAL Itä-Suomi), Raija Niskanen (Finavia), Pekka Ovaska (Liikennevirasto), Tero Sikiö (Liikennevirasto), Silja Huhtiniemi (Kuopion alueen kauppakamari), Nina Routti-Hietala (VR), Paula Qvick (Pohjois-Savon liitto), Suvi Jousmäki (Pohjois-Savon liitto), Kari Rajamäki (maakuntavaltuusto) ja Markku Eestilä (maakuntavaltuusto).

Kokouksen esityslista